České děti venku

Reprezentativní výzkum, kde a jak tráví děti svůj čas

Rozsáhlý výzkum Nadace Proměny Karla Komárka provedený na reprezentativním vzorku 1 515 českých dětí ve věku 7–15 let a stejném počtu jejich rodičů vůbec poprvé mapuje, kolik času, kde a jak děti tráví a co si o tom myslí jejich rodiče.
 

Materiály s výsledky výzkumu „České děti venku“:

Jak citovat tento výzkum:

Nadace Proměny Karla Komárka. České děti venku: Reprezentativní výzkum, kde a jak tráví děti svůj čas. Nadace Proměny Karla Komárka [online] 5. 5. 2016. Dostupné z: http://www.nadace-promeny.cz/cz/vyzkum.html.