Naše město
Ateliér pro děti 6–11 let (1. stupeň ZŠ)

Nabízíme tvořivě-vzdělávací dílny ze série „Naše město". Vybírat můžete ze tří tematických okruhů, které děti hravě seznámí s architekturou, veřejným prostorem a životem ve městě. 

„Naše město“ jsou dílny určené třídám prvního stupně základních škol. Vedou děti k přemýšlení o tom, co mohou samy udělat pro to, abychom se v prostředí našeho města cítili lépe. Na jednotlivých setkáních se děti učí rozpoznávat strukturu města, seznamují se se základy krajinářské tvorby, kreslí a modelují vlastní plány a návrhy budov, veřejného prostoru či městských částí. Rozvíjejí si přitom tvořivost, estetické vnímání, učí se týmové spolupráci i občanské angažovanosti, a upevňují tak svůj vztah k okolnímu prostředí.
 

Dílny právě procházejí úpravou.

Nabízené dílny
 

dílna 1 / MODELUJEŠ

Jaký vliv má na život ve městech zeleň? Jak se odlišuje zastavěná část měst od volné krajiny? Co je to terén? Můžeme ve městě najít kromě roviny i svahy a kopce? Co jsou to vrstevnice? Dílna učí žáky základům modelování krajiny a vnímání různorodosti prostředí kolem nás.

dílna 2 / ZABYDLUJEŠ

Jak byste vylepšili prostor před vaší školou? K čemu slouží veřejný prostor? Co je to městský mobiliář? Žáci se učí přemýšlet o tom, jak zlepšit využití veřejného prostoru, navrhují jednoduché úpravy, změny funkčnosti, nové prvky mobiliáře, herní prvky a jiné objekty městského veřejného prostoru.

dílna 3 / SOUSEDÍŠ

Známe své sousedy? Kdo využívá veřejný prostor v našem okolí? Co je to komunita a kdo ji utváří? Po zmapování okolí ateliéru žáci zvažují úpravy veřejného prostoru, která by potěšila všechny sousedy. Dále se žáci seznámí s pojmem “komunitní zahrada” a zhlédnou krátký dokument o vybrané komunitní zahradě. Následně se pokusí takovou zahradu ve vnitrobloku sami navrhnout.

Náplň dílen má tvůrčí charakter; pracujeme s principy zážitkové pedagogiky.
Dílny můžete objednávat jednotlivě v libovolném počtu.
 

Aktuální termíny

  • momentálně nejsou vypsané 
     

Praktické informace

→  Dílny se konají v čase: 10:00-11:30
→  Kapacita: cca 25 dětí (1 třída)
→  Věk dětí: 6 až 11 let
→  Cena za jednu dílnu: 1 200 Kč (cena zahrnuje výtvarné pomůcky a materiál)
→  Platba: v hotovosti na místě
 

Kontakt

→  vzdelavani@nadace-promeny.cz

 

Dílny „Naše město“ jsou součástí vzdělávacího programu Nadace Proměny Karla Komárka a jsou realizovány s nadační podporou. Námět a obsahová náplň jsou vlastnictvím nadace a nemohou být bez jejího vědomí dále šířeny.

Dílny se konají v kreativním centru Vzletná, více informací o prostoru konání dílen zde: www.vzletna.cz

fotogalerie