Semináře k metodice Zahrada hrou
pouze pro příjemce nadační podpory

Úspěšní žadatelé o podporu z programu Zahrada hrou získávají kromě grantu na uskutečnění obnovy své školní zahrady také odbornou podporu. Její součástí jsou semináře zaměřené na metodiku projektu, inspiraci a konzultační pomoc.

Zástupci škol zde mohou spolu s námi i mezi sebou sdílet své zkušenosti z jednotlivých etap projektu nebo se radit o možnostech řešení dílčích problémů. Na semináře také přizýváme odborníky z různých oblastí a zajišťujeme tematicky zaměřené přednášky (př. zapojení dětí a rodičů do projektu, certifikace a hygiena, spolupráce s architektem / výtvarníkem apod.).
 

Z archivu:

Semináře pro úspěšné účastníky Grantové výzvy 2013:
→  úvodní seminář
→  seminář před zahájením stavby