Poznej svou zahradu / město
Dílna pro děti 4–6 let (MŠ)

Co víme o naší školní zahradě? Jaká místa na ní máme rádi a jaká bychom chtěli proměnit? Vydáme se s kocourem, slony a velrybou na průzkum a objevíme skrytá tajemství zahrady.

Dílna oživuje příběh Trnkovy Zahrady – s pomocí postav z tohoto příběhu děti netradičně poznávají zdánlivě známý prostor i jeho nejbližší okolí. Posiluje se tak jejich vnímavost k prostředí, které tvoří důležitou součást jejich života. Akci lze mimo jiné využít ke sběru podnětů od dětí, pokud například plánujete rekonstrukci zahrady.

Dílnu je rovněž možné přizpůsobit k poznávání veřejného prostoru města, např. parku.
 

Základní informace o průběhu dílny

 • Všechny naše dílny mají tvůrčí charakter, pracujeme s principy zážitkové pedagogiky.
 • Dílnu vedou min. 2 zkušení lektoři.
 • Jedna dílna je určena pro školní třídu nebo skupinu cca 20 dětí s doprovodem pedagogů nebo rodičů.
 • Doporučený věk dětí je 4 až 6 let.
 • Dílnu uspořádáme na školní zahradě, v parku nebo na jiném vhodném místě dle dohody. V případě nepříznivého počasí je možné dílnu uspořádat v interiéru. 
 • Jedna dílna trvá 90 minut.
 • V případě zájmu je možné objednat více dílen najednou. Pro tento účel využijte jednu společnou přihlášku, kde upřesníte, o které dílny máte zájem. 
 • Další podrobnosti jsou uvedeny v přihlášce (níže).
   

Jak dílnu objednat?

 • Dílny právě procházejí úpravou. V nové podobě budou spuštěny v roce 2022.
 • Pokud se potřebujete na cokoliv zeptat, pište na adresu vzdelavani@nadace-promeny.cz.
 • Přihlášku vám potvrdíme a společně vybereme vhodný termín. Domluvíme se také na umístění dílny a potřebné přípravě.
 • Vystavíme vám fakturu. Cena za jednu dílnu je 1 000 Kč. Pro mimopražské školy a organizace se cena navyšuje o cestovné a čas lektorů na cestě. Poplatek za dílnu je nutné uhradit předem.
 • U dílen pro školy zajišťuje škola pedagogický dozor dětí a místo konání dílny. U jiných zájemců zajišťuje organizátor akce místo konání a účast dětí v doprovodu rodičů.
   

Pro školy: dílny a Rámcové vzdělávací programy

Programová náplň dílen navazuje na vzdělávací oblasti RVP pro předškolní a základní vzdělávání. Dílny aktivním způsobem u dětí rozvíjejí klíčové kompetence. Zlepšují jejich vnímavost ke kulturnímu prostředí a přírodě, rozvíjejí povědomí o významu prostředí pro člověka, podněcují k tvořivému myšlení, kultivují estetické vnímání, vedou děti k týmové spolupráci a občanské angažovanosti.
 

Kontakt

→ vzdelavani@nadace-promeny.cz


Dílna je součástí vzdělávacího programu Nadace Proměny Karla Komárka a je realizována s nadační podporou. Námět a obsahová náplň jsou vlastnictvím nadace a nemohou být bez jejího vědomí dále šířeny.
 

fotogalerie