Semináře programu Parky
pro příjemce grantů

Semináře jsou součástí odborné podpory, kterou vybrané město získá od nadace spolu s grantem z programu Parky na obnovu veřejného prostoru se zelení.

Cílem je nastavení podmínek spolupráce města, nadace i dalších partnerů, projednání harmonogramu několikaletého projektu a také příprava jeho jednotlivých etap: od participace místní veřejnosti, přes architektonickou soutěž, zpracování projektové dokumentace, výběr dodavatele, až po stavbu a navazující péči a další rozvoj obnoveného prostranství. 

Obsah jednotlivých setkání je uzpůsoben individuálním podmínkám konkrétního projektu, k projednávaným tématům a konzultacím dle potřeb přizýváme nezávislé odborníky.