Akce

Vytváříme příležitosti pro výměnu zkušeností – rozvoj městského prostředí z pohledu radnic, architektů, zástupců občanské veřejnosti i nezávislých odborníků. Metodika, příklady z praxe, význam a možnosti participace.