Dílny pro děti

Z rozvoje měst nevynecháváme ani jejich nejmenší obyvatele. Pomáháme vychovávat osvícené uživatele veřejných prostranství a možná i budoucí architekty, městské úředníky nebo iniciátory potřebných změn. Dílny jsou vhodné například pro akce, jež mají vzdělávat veřejnost nebo ji zapojit do nějakého projektu.