Proměň své město

Podporujeme organizace, které vlastní iniciativou napomáhají k dočasné či trvalé fyzické proměně veřejného prostoru a zároveň do svého projektu aktivně zapojují místní občany.

Chceme poukázat na důležitou roli a silný potenciál proměn iniciovaných občany, které mohou směřovat k větším a trvalejším změnám veřejného prostoru.

Organizace podpoříme prostřednictvím finančního příspěvku a odborného poradenství.

více o programu >