Proměň své město

Podporujeme iniciativy, které přispívají ke zlepšení prostředí ve městech a obcích a rozvíjejí samotný veřejný prostor, i související společenskou debatu.

Projekty mohou mít různou formu: od drobných proměn, přes komunitní akce, po osvětové aktivity. Zásadní je propojování veřejnosti s odborníky a veřejnou správou.

Program chce poukázat na důležitou roli a silný potenciál proměn iniciovaných „zdola", které mohou směřovat k větším a trvalejším změnám veřejného prostoru.

více o programu >