Architektonické soutěže

Soutěže organizujeme v programu Parky od roku 2009. Soutěž je samostatnou etapou každého projektu. Její příprava, organizace i ceny jsou součástí nadační podpory.

Soutěž připravujeme ve spolupráci s městem. Jedním z podkladů pro architekty jsou výstupy z místního sociologického šetření. Vybraný návrh se dále rozpracuje a realizuje.

Soutěž přináší možnost výběru a srovnání různých řešení, komplexní pohled na zadání, odborné posouzení návrhů, přínosnou konkurenci i neotřelé nápady. Inspirujte se!