Úspěchy

Grand Prix Architektů 2019

→ Obnovené nábřeží řeky Loučné v Litomyšli získalo Cenu v kategorii urbanismus.


Česká cena za architekturu 2018

→ Obnovené nábřeží řeky Loučné v Litomyšli získalo Čestné ocenění Finalista.  >>  číst více
 

Landscape Architecture Europe #5

→ Vodní valy v Litomyšli v renomované publikaci reflektující nejlepší evropské krajinářské počiny v letech 2014–2016. >>  číst více
 

Park roku 2017

→ 1. místo v odborné soutěži počinů v oblasti zahradní a krajinářské architektury pro Jiráskovy sady v Litoměřicích  >>  číst více
 

Ročenka Česká architektura 2015–2016

→ Jiráskovy sady v Litoměřicích zařazeny v 17. vydání prestižní publikace každoročně mapující vývoj české architektury (výběr sestavil architekt Antonín Novák)
→ rozhovor (pdf) s ředitelkou nadace Jitkou Přerovskou
 

Součástí výtvarné výchovy budou i úlohy spojené s architekturou

→ Přispěli jsme do Metodických komentářů a úloh ke Standardům výtvarné výchovy pro ZŠ  >>  číst více
 

Park desetiletí 2005–2015

→ Ostrov Santos v Sušici na 3. místě podle odborné poroty, na 2. místě v hlasování veřejnosti
→ poděkování Nadaci Proměny Karla Komárka a jejím dárcům a podporovatelům za přispění k rozvoji veřejného prostoru  >>  číst více
 

Děti a dospělí budou mít blíž přírodě

→ Podíleli jsme se připomínkami a podněty na Státním programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty  >>  číst více
 

Česká cena za architekturu 2016

→ Jiráskovy sady v Litoměřicích v užší nominaci prvního ročníku soutěžní přehlídky pořádané Českou komorou architektů
 

Landscape Architecture in Visegrad 2015

→ park na ostrově Santos v Sušici a Jiráskovy sady v Litoměřicích ve výběru čtyřiceti projektů reprezentujících současnou krajinářskou architekturu visegrádských zemí  >>  číst více
 

Landscape Odyssey 2010–2015

→ sušický park na ostrově Santos ve výběru reprezentujícím českou krajinářskou architekturu na mezinárodní výstavě  >>  číst více


Architektura na cestě do škol

→ přispěli jsme k přípravě strategického dokumentu Politika architektury a stavební kultury ČR  >>  číst více
 

Park roku 2014

1. místo v soutěži počinů v oblasti zahradní a krajinářské architektury pro park na ostrově Santos v Sušici  >>  číst více
 

Grand Prix Architektů 2014

→ sušický ostrov Santos v užším výběru poroty v kategorii „krajinářská architektura a zahradní tvorba“ (připojený dokument - článek z časopisu Architekt II/2014)
 

Right to Play Award 2014

→  Mezinárodní cena za prosazování práva dítěte na hru pro program Zahrada hrou  >>  číst více
 

Stavba roku Plzeňského kraje 2013

→  Cena veřejnosti pro park na ostrově Santos v Sušici 
 

Eduína 2013

→  Cena odborné poroty a Cena veřejnosti za inovace ve vzdělávání pro program Zahrada hrou  >>  číst více


Být vidět 2006–2008

→  Ocenění výročních zpráv Nadace Proměny v rámci soutěže PR neziskových organizací