Pro média

Stručně o nadaci

Nadace Proměny Karla Komárka je soukromá nezisková organizace, která se zasazuje o kvalitní veřejný prostor pro lepší život ve městech. Pomáhá s proměnami konkrétních míst i myšlení lidí a začíná u těch nejmenších.

Nadace poskytuje granty, odbornou konzultační a komunikační podporu projektům zlepšujícím prostředí měst a věnuje se vzdělávání dětí i dospělých.

→  další podrobnosti

Témata, kterým se věnujeme

  • veřejný prostor a zeleň ve městě
  • vztah lidí k místu, kde žijí
  • spolupráce samosprávy, veřejnosti a odborníků při rozvoji městského prostředí
  • participace, architektonické soutěže, metodika projektů
  • význam prostředí, volné hry a kontaktu s přírodou pro všestranný rozvoj dětí
  • české děti venku - kde a jak tráví svůj čas >> výzkum

V případě, že máte zájem o některé z témat, můžete se přihlásit k odběru souvisejících tiskových zpráv na níže uvedené e-mailové adrese nebo zaslat konkrétní dotaz.

Kontakt pro média

Lukáš Pfauser
→  lukas.pfauser@nadace-promeny.cz
→  +420 606 661 022

Ke stažení

→  Tisková zpráva, 15.3.2021, NADACE PROMĚNY KARLA KOMÁRKA ROZDĚLILA MILION KORUN NA ZLEPŠENÍ PROSTŘEDÍ MĚST

Další zdroje informací

→  přehled projektů a související aktuality 
→  přehled nadací poskytnutých grantů
→  dosažené úspěchy
→  tematický portál o rozvoji městského prostředí

Videogalerie

→  nadace na YouTube

Logo a fotografie

→  na vyžádání na výše uvedeném kontaktu