Pro média

Stručně o nadaci

Nadace Proměny Karla Komárka je soukromá nezisková organizace, která se zasazuje o rozvoj prostředí měst v České republice a zlepšuje povědomí veřejnosti o architektuře, krajinné tvorbě a významu kvalitního prostředí pro život.

Nadace poskytuje granty, odbornou konzultační a komunikační podporu projektům zlepšujícím prostředí měst a věnuje se vzdělávání dětí i dospělých.

→  další podrobnosti

Témata, kterým se věnujeme

  • veřejný prostor a zeleň ve městě
  • zahradní a krajinářská architektura
  • architektonické soutěže
  • spolupráce samosprávy, veřejnosti a odborníků při rozvoji městského prostředí
  • význam prostředí, volné hry a kontaktu s přírodou pro všestranný rozvoj dětí
  • české děti venku >> výzkum
  • architektura ve vzdělávání dětí i dospělých
  • zapojování studentů odborných a uměleckých škol do praxe

V případě, že máte zájem o některé z témat, můžete se přihlásit k odběru souvisejících tiskových zpráv na níže uvedené e-mailové adrese nebo zaslat konkrétní dotaz.

Kontakt pro média

Petra Hrubošová
petra.hrubosova@nadace-promeny.cz
+420 225 010 276
+420 775 654 314

Další zdroje informací

→  přehled projektů a související aktuality 
→  přehled nadací poskytnutých grantů
→  dosažené úspěchy
→  tematický portál o rozvoji městského prostředí

Videogalerie

→  nadace na YouTube

Logo a fotografie

→  na vyžádání na výše uvedeném kontaktu