Principy proměn

Proměna krok za krokem 

Zakládáme si na komplexním pojetí naší podpory: kromě grantu zahrnuje také odborné konzultace, vzdělávání, pomoc se zapojováním veřejnosti a komunikační podporu během celého projektu. Pro města i školy jsme partnerem, který pomáhá ve všech důležitých etapách proměny – od její přípravy, přes realizaci až po navazující údržbu a další rozvoj místa. Metodiku pro realizaci projektů, která vychází z naší praxe a spolupráce se zkušenými odborníky, sdílíme nejenom s příjemci grantů. Inspirovat se mohou všichni, kdo chtějí proměnit nějaké místo ve svém okolí. 

Další informace: 
→  nadační podpora v rámci programů Parky a Zahrada hrou
→  metodika a inspirace pro realizaci projektů
 

S lidmi a pro lidi

Nadační motto „proměny měst... s lidmi a pro lidi“ shrnuje výchozí myšlenku našich aktivit, v nichž jsou lidé na prvním místě. Veřejnost – hlavního uživatele veřejného prostoru – zapojujeme v každé etapě proměny. Potřeby a přání lidí pečlivě zkoumáme už na samém začátku projektu a jsou důležitou součástí podkladů, s nimiž pracují architekti, výtvarníci i další odborníci, které do projektů přizýváme. Abychom pomohli upevnit vztah lidí k proměňovanému místu, iniciujeme nejrůznější příležitosti pro jejich zapojování během celého projektu a také podporujeme jejich informovanost.

Další informace: 
→  příklady zapojování veřejnosti v našich projektech  
→  inspirace pro zapojování dětí, rodičů a učitelů do proměn školních zahrad
 

„Když s pomocí nadace vyroste nový park nebo zahrada pro děti a vy pozorujete, jak kdysi mrtvé místo najednou žije, vidíte zcela jasnou, hmatatelnou hodnotu. Proměny míst ale vnímáme i jako velmi důležité pro rozvoj těch, kdo budou ovlivňovat naši budoucnost. Právě v práci s lidmi proto spočívá méně viditelná, ale současně nejdůležitější část našeho poslání.“ / Jitka Přerovská, ředitelka nadace
 

Proměny míst i myšlení

Věříme, že kvalitu našeho života přímo ovlivňuje prostředí, ve kterém žijeme. Aby se obojí mohlo zlepšovat, musíme se pokusit změnit především způsob, jakým lidé o svém okolí přemýšlejí. Velkou část našich aktivit proto zaměřujeme na všeobecnou osvětu a vzdělávání od nejranějšího věku. Ze stejného důvodu jsme také založili program Zahrada hrou, který se věnuje tvorbě prostředí pro děti, zapojujeme studenty odborných a uměleckých škol do praxe a připojujeme se k iniciativě, jejímž cílem je zařadit architekturu do všech stupňů českého vzdělávacího systému.  

Další informace: 
→  proč podporujeme školní zahrady
→  jak podporujeme studenty
→  architektura ve vzdělávání
 

„Z důvodu nedostatečné osvěty dochází často k rozhodnutím, která negativně ovlivňují životní prostředí a společnost (zastavování krajiny, výstavba nekvalitních budov, či špatně řešený veřejný prostor měst). Jedním z cílů Nadace Proměny je proto seznamovat děti i širší veřejnost s tvorbou města a městského prostředí. Chceme pomoci rozvíjet v dětech vztah k místu, ve kterém žijí, a hravou formou v nich vzbuzovat zájem o architekturu a krajinnou tvorbu." / Jolana Říhová, projektová manažerka
 

Proměny bez šablon

Respektujeme jedinečnost každého místa i každé komunity. Podporujeme projekty, které staví na původních myšlenkách, jež vznikají s ohledem na veřejnost a s jejím zapojením, a ty, které zachovávají genia loci a současně odkrývají skrytý potenciál místa. Spolupracujeme se zkušenými architekty a výtvarníky. Myslíme si, že architektonické soutěže jsou ideálním prostředkem pro hledání nejvhodnějších řešení veřejných prostranství, jejich organizaci jsme proto zařadili do podpory v rámci programu Parky. Vytvořili jsme rovněž koncept, který nazýváme infosystém 4P. Označujeme jím prvky, které vznikají v rámci každé proměny na míru danému místu a podtrhují tak jeho jedinečnost. Zkratka 4P přibližuje zamýšlený princip: Pátrej a Poznávej Proměny Prostoru. Infosystém 4P má především inspirovat, pobízet k aktivitě a k tvůrčímu poznání místa i jeho proměn.

Další informace: 
→  architektonické soutěže – Cena Nadace Proměny
→  infosystém 4P v Jiráskových sadech v Litoměřicích
→  infosystém 4P pro ostrov Santos v Sušici