Vize

Naší vizí je odpovědná a aktivní společnost vytvářející dlouhodobě udržitelné prostředí pro život, ve které se důležitá rozhodnutí činí ve spolupráci občanů, úřadů a institucí.

Poslání

Dodáváme inspiraci, odvahu a zkušenosti lidem, kteří chtějí zlepšovat přírodní prostředí měst. Pomáháme jim pochopit svou roli ve společenském dění, uvědomit si důležitost vzájemné spolupráce a získat klíčové dovednosti především díky praktickým zkušenostem v prostředí, k němuž mají vztah.

Jak pomáháme

V rámci tří grantových programů poskytujeme finanční a odbornou podporu projektům, jejichž cílem je proměna konkrétních míst. Iniciujeme zapojování dospělých i dětí do rozvoje městského prostředí.

→  program Parky: Pomáháme městům rozvíjet parkově upravená veřejná prostranství – v úzké spolupráci mezi samosprávou, obyvateli města a odbornou veřejností (od r. 2006).

→  program Zahrada hrou: Pomáháme proměňovat české školní zahrady v inspirativní prostředí, které přispívá ke zdravému a všestrannému rozvoji dětí (od r. 2010).

→  program Proměň své město: Pomáháme neziskovkám a aktivním občanům oživovat místa a vytvářet dobře fungující veřejný prostor v jejich městech a obcích (od r. 2016).

Vedle pomoci konkrétním projektům se věnujeme i osvětě. Provozujeme tematický Portál Proměn.cz, pořádáme konference, semináře, exkurze a přednášky, vydáváme vzdělávací materiály. Seznamujeme děti s architekturou a s principy tvorby městského prostředí. Snažíme se podporovat praktické vzdělávání začínajících tvůrců.

→  vzdělávání
→  www.portalpromen.cz
 

Naše principy

→  měníme místa i myšlení
Součástí rozvoje městského prostředí je změna způsobu, jakým lidé o svém okolí přemýšlejí. Zaměřujeme se proto intenzívně na všeobecnou osvětu a vzdělávání od nejranějšího věku.

→  s lidmi a pro lidi
Podporujeme projekty, které reagují na skutečné potřeby veřejnosti a kde mají lidé možnost se do proměny zapojovat od samého začátku. Klíčový je vztah lidí k místu, kde žijí.

→  bez šablon
Uznáváme jedinečnost každého místa i každé komunity. Pomáháme původním projektům, které respektují potřeby místních lidí i genia loci a které zároveň rozvíjejí potenciál městského prostředí.

→  krok za krokem
Zakládáme si na komplexním pojetí naší podpory, která kromě grantu zahrnuje také odborné konzultace, vzdělávání, pomoc se zapojováním veřejnosti a komunikační podporu během celého projektu.