Poslání

Jde nám o kvalitní veřejný prostor pro lepší život ve městech. Pomáháme s proměnami konkrétních míst i myšlení lidí a začínáme u těch nejmenších.


O co se snažíme

Chceme přispět k tomu, aby byl dobře řešený a příjemný veřejný prostor přirozenou součástí života ve městech. Víme, že se změnami je třeba začít u lidí, kteří takové prostředí utvářejí. Podporujeme proto větší spolupráci a dialog všech, kdo se na podobě veřejného prostoru i jeho náplni podílejí. A nevynecháváme ani ty nejmenší.


Jak pomáháme

V rámci tří grantových programů poskytujeme finanční a odbornou podporu projektům, jejichž cílem je proměna konkrétních míst. Iniciujeme zapojování dospělých i dětí do rozvoje městského prostředí.

→  program Parky: Pomáháme městům rozvíjet parkově upravená veřejná prostranství – v úzké spolupráci mezi samosprávou, obyvateli města a odbornou veřejností (od r. 2006).

→  program Zahrada hrou: Pomáháme proměňovat české školní zahrady v inspirativní prostředí, které přispívá ke zdravému a všestrannému rozvoji dětí (od r. 2010).

→  program Proměň své město: Pomáháme neziskovkám a aktivním občanům oživovat místa a vytvářet dobře fungující veřejný prostor v jejich městech a obcích (od r. 2016).
 

Vedle pomoci konkrétním projektům se věnujeme i osvětě. Provozujeme tematický Portál Proměn.cz, pořádáme konference, semináře, exkurze a přednášky, vydáváme vzdělávací materiály. Seznamujeme děti s architekturou a s principy tvorby městského prostředí. Snažíme se podporovat praktické vzdělávání začínajících tvůrců.

→  vzdělávání
→  www.portalpromen.cz
 

Naše principy

→  měníme místa i myšlení
Součástí rozvoje městského prostředí je změna způsobu, jakým lidé o svém okolí přemýšlejí. Zaměřujeme se proto intenzívně na všeobecnou osvětu a vzdělávání od nejranějšího věku.

→  s lidmi a pro lidi
Podporujeme projekty, které reagují na skutečné potřeby veřejnosti a kde mají lidé možnost se do proměny zapojovat od samého začátku. Klíčový je vztah lidí k místu, kde žijí.

→  bez šablon
Uznáváme jedinečnost každého místa i každé komunity. Pomáháme původním projektům, které respektují potřeby místních lidí i genia loci a které zároveň rozvíjejí potenciál městského prostředí.

→  krok za krokem
Zakládáme si na komplexním pojetí naší podpory, která kromě grantu zahrnuje také odborné konzultace, vzdělávání, pomoc se zapojováním veřejnosti a komunikační podporu během celého projektu.