Karel Komárek
zakladatel, předseda správní rady

V roce 2005 založil Nadaci Proměny, od roku 2006 působí v její správní radě a současně je jedním z hlavních dárců. 

„Smysl nadace spatřuji v tom, co vytváří – proměňujeme zanedbaná místa v něco krásného a užitečného pro lidi, čímž zároveň upevňujeme tolik potřebný vztah lidí k přírodě a základním hodnotám. A to nejen v rámci našich projektů ale i tím, že ukazujeme cestu ostatním. 

Je zakladatelem investiční skupiny KKCG a zaměřuje se především na její dlouhodobý a strategický rozvoj.