Luboš Veselý
pověřen řízením nadace

Vede nadační tým v oblasti projektové, komunikační a fundraisingové. Dohlíží na to, aby nadace naplňovala dlouhodobé strategické cíle a zároveň reagovala na aktuální potřeby podporovaných organizací a dalších subjektů. Sleduje trendy v oblasti filantropie, rozvíjí zahraniční partnerství a vyhledává nové příležitosti pro spolupráci na budoucích nadačních projektech. Je členem správní rady Akademie klasické hudby, která pořádá mezinárodní hudební festival Dvořákova Praha.

„Veřejný prostor k sobě váže témata, která jsou mi velmi blízká. Sdružuje lidi všech sociálních skupin a generací, čímž přirozeným způsobem pomáhá rozvíjet komunitní život ve městech. Parky a zahrady nás spojují také v abstraktnějším smyslu slova, protože nás nutí zamýšlet se nad tím, jak zvládat dopady klimatické změny a budovat respekt k životnímu prostředí. Jsem rád, že mohu s kolegy o dlouhodobé hodnotové základy nadace pečovat.“

E-mail: lubos.vesely@komarekfoundation.org
Mobil: +420 777 747 890