Štěpánka Komárková
členka správní rady

Manželka zakladatele nadace se stala součástí správní rady 31. ledna 2022. Stará se o to, aby nadace naplňovala své poslání nejen ve vztahu k aktuálním projektům, ale také dlouhodobě. Zaměstnancům nadace proto poskytuje supervizi a podporu.

„Téma veřejného prostoru považuji za důležité především proto, že se bezprostředně týká všech lidí, nehledě na původ, bydliště, zaměstnání či věk. V nadaci se proto zaměřujeme také na děti. Ty promyšleným způsobem motivujeme k tomu, aby sbíraly podněty ve venkovním prostředí. Pomocí aktivit venku je zapojujeme do vytváření proměn a pomáháme jim upevňovat vztah k bezprostřednímu okolí a k okolnímu světu. Uvedený přístup považuji jako matka za velmi důležitou součást práce naší nadace.“