Kateřina Čiberová
event manažerka

S nadací spolupracuje od roku 2016. Věnuje se přípravě a organizaci akcí v rámci programu Parky a vzdělávání. Vystudovala výtvarnou výchovu, matematiku a sociální pedagogiku na Pedagogické fakultě UK a MUNI. V současné době působí jako lektorka, metodička, designérka, ilustrátorka a produkční v oblasti vzdělávání a umění. Spolupracuje s muzei, galeriemi a dalšími vzdělávacími organizacemi. Věnuje se dětem, jejich rozvoji a jejich budoucnosti, veřejnému prostoru, výtvarnému umění a kreativnímu vzdělávání. Buduje komunity, propojuje lidi. K vlastní tvorbě i výuce využívá především recyklovaných materiálů a hlavně přírodu.

E-mail: katerina.ciberova@nadace-promeny.cz
Mobil: +420 778 737 711