Hana Veljačiková
manažerka programů pro děti a mladé lidi

V nadaci pracuje od roku 2021 a má na starosti projekty pro děti a mladé lidi Zahrada hrou.

Na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy se v rámci studia botaniky věnuje polinační ekologii rostlin, historii krajiny a pedagogickému studiu biologie pro základní a střední školy. Od roku 2014 působí jako dobrovolník v organizaci Junák – český skaut jako vedoucí skautského oddílu, vedoucí skautských táborů a organizátor akcí v přírodě.

„Díky skautským táborům a výpravám jsem pochopila, že pro děti a mladé lidi je pobyt v přírodě zásadní a že má obrovský přínos pro jejich zdravý rozvoj. Ráda bych spojila své teoretické znalosti botaničky a praktické zkušenosti skautské vedoucí, abych pomohla vytvořit prostor, kde děti budou moci radostně trávit čas venku, vzdělávat se a hrát si.“

E-mail: hana.veljacikova@nadace-promeny.cz
Telefon: +420 775 875 865