Lukáš Pfauser
PR manažer

V nadaci působí od dubna 2021. Má na starost vztahy s veřejností. Využívá mimo jiné naše komunikační kanály, udržuje a buduje partnerství. Je v kontaktu s novináři a s dalšími lidmi, s nimiž spolupracujeme.

Během studií žurnalistiky začal v roce 2007 pracovat jako televizní redaktor. Dále publikoval v tištěných a v internetových médiích, popularizoval vědecké projekty a podílel se na tvorbě dokumentárních pořadů se sportovní a sociální tematikou. Zároveň vedl časopis o médiích a poskytoval externě poradenskou činnost v zahraničních otázkách pro přední českou samosprávnou organizaci.

K práci v oblasti vztahů s veřejností se dostal o sedm let později. Nejprve se zabýval politickým PR a marketingem, následně odpovídal za komunikaci evropsky financovaného projektu, jehož cílem bylo zlepšovat strategické řízení ve vzdělávání.    

„Při vytváření komunikace mi vždy záleželo na smysluplném obsahu, který stojí na hodnotách významných pro společnost. Poslání Nadace Proměny Karla Komárka a její komplexní přístup ke kultivaci veřejného prostoru mě od počátku velmi oslovil. Současná doba otevírá řadu nových možností při řešení vzájemného vztahu člověka a prostředí. Rozvíjet PR nadace je proto velkou výzvou i pro mne.“

E-mail: lukas.pfauser@nadace-promeny.cz
Telefon: +420 606 661 022