Ondřej Bartůšek
projektový manažer

V nadaci pracuje od roku 2020, má na starosti koordinaci projektů ve veřejném prostoru.

Po studiu na Fakultě architektury VUT v Brně v oboru architektura a urbanismus, pracoval v projekční praxi v autorském kolektivu, poté jako samostatný architekt. Zkušenosti ze zahraničí nabyl při stáži ve Španělsku a práci na projektech v Chile. Věnoval se zadáním v měřítku domu a města, v urbanismu se zaměřoval na téma veřejných prostranství a výzkum nových strategií rozvoje měst.

„Veřejný prostor je komplexním místem. Mám radost, že můžeme tvořit prostředí měst společně s občany, architekty a se zástupci samosprávy. Velkou výzvou pro naše sídla je současná klimatická změna a myšlenka trvale udržitelného rozvoje.“

E-mail: ondrej.bartusek@nadace-promeny.cz
Telefon: +420 225 010 278
Mobil: +420 775 445 435