Jana Říhová
projektová manažerka

V nadaci pracuje od roku 2013. Zajišťuje především komunikační podporu v projektech a přípravu akcí zaměřených na zapojování a práci s veřejností.

Vystudovala Fakultu humanitních studií a Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, obor mediální studia. Pracovala pro média, hlavně jako překladatelka, několik let působila v oblasti PR a komunikace ve státní správě.   

E-mail: jana.rihova@nadace-promeny.cz
Mobil: +420 725 761 147