Marcel Valo
ředitel

Marcel se většinu svého profesního života věnoval marketingu a komunikaci pro velké i menší značky. Zkušenosti však sbíral i v rámci neziskového sektoru (dlouhodobě aktivně působil ve skautu), a právě kladný vztah k činnosti neziskového sektoru a sdílení společných hodnot byli důležitým klíčem k jeho rozhodnutí opustit svět byznysu a začít pracovat pro Nadaci Proměny Karla Komárka.

Marcel činnost nadace a své působení v ní zatím shrnuje několika větami: „Nadace má velmi složité téma. Není prvoplánové. A do jisté míry je velmi blízké skautingu, který pracuje sice jen s mládeží a její výchovou, ale cíl je hodně podobný – podpořit a budovat odpovědnou, sebevědomou a aktivní společnost, která umí přijmout odpovědnost za životní prostředí. Skauting používá metodu výchovy v přírodě, nadace je též zaměřena na přírodu, ale
v konkrétnější podobě – přírodu ve veřejném prostoru. I pro nadaci je proměna veřejné zeleně, parku či zahrady, metodou, jak naučit společnost vnímat veřejný prostor jako hodnotu, o kterou je třeba pečovat a rozvíjet ji. Mým úkolem je zajistit, aby nadace s maximálním úsilím toto své poslání nadále naplňovala a postupně rozšiřovala tak, aby v ní aktivní občané nacházeli podporu ve své snaze o kvalitní prostředí kolem nás.”

E-mail: marcel.valo@nadace-promeny.cz
Mobil: +420 720 756 227