Petra Lepková Melingerová
ředitelka nadace

V nadaci pracuje od roku 2019 a věnuje se participaci a lokální komunikaci
v nadačních projektech. Od září 2020 působila na pozici programové ředitelky nadace, od 10. května 2021 nadaci vede.

Vystudovala Fakultu životního prostředí v Ústí nad Labem se zaměřením na ochranu životního prostředí a Českou zemědělskou univerzitu, obor krajinné a pozemkové úpravy. Absolvovala kurzy v oblasti krizové komunikace a arteterapie a několik let se specializovala na PR a fundraising v neziskových organizacích.

Od roku 2000 pracovala v organizacích zaměřených na ochranu životního prostředí, rozvoj veřejného prostoru a ochranu lidských práv. Ve svém volném čase se věnuje aktivnímu zapojování lidí do rozhodovacích procesů ve městech a v ochraně přírody.

„Aktivit Nadace Proměny si velmi vážím, protože veřejný prostor je pro mě místem, ve kterém se všichni učíme společně žít a v němž vedeme vzájemný dialog a zapojujeme všechny zájmové skupiny. Spolupráci a hledání řešení pokládám za základní stavební kámen pro občanskou společnost, která je nedílnou součástí demokracie i mého života.“

E-mail: petra.lepkova@nadace-promeny.cz
Mobil: +420 775 875 870