Kristina Papoušková
projektová manažerka

V nadaci pracuje od roku 2020. Má na starosti řízení projektu obnovy parku Střed v Mostě a projekty programu Zahrada hrou.

Vystudovala sociologii na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Pracovala v oblasti marketingového výzkumu a v neziskové organizaci řídila projekty zaměřené na podporu a rozvoj občanské společnosti.

Svoji práci v nadaci vnímá jako příležitost spoluvytvářet veřejný prostor, který je kvalitní a přátelský k lidem.

E-mail: kristina.papouskova@nadace-promeny.cz
Mobil: +420 778 410 707