Eva Kubjátová
projektová specialistka

V nadaci pracuje od roku 2017 jako odborná podpora programu Proměň své město, kde má na starosti komunikaci a konzultaci vznikajících projektů.

Vystudovala Fakultu architektury ČVUT v Praze. Zkušenosti z praxe získala v architektonických ateliérech a vlastním neziskovém projektu. Jejím cílem je probudit zájem lidí o veřejný prostor a nastartovat jejich aktivní přístup ke spolupráci s odborníky a městem. 

E-mail: eva.kubjatova@nadace-promeny.cz
Mobil: +420 778 410 707