Jolana Říhová
manažerka vzdělávání a metodiky participace

V nadaci se od roku 2007 zabývá zapojováním veřejnosti, zakládala program Zahrada hrou. Nyní se věnuje vzdělávacímu programu, metodice pro realizaci projektů se zapojením veřejnosti a osvětě v oblasti participace, architektury a krajinné tvorby.

Studovala zahradní a krajinářskou tvorbu, později navázala studiem pedagogiky se zaměřením na vzdělávání dospělých. Absolvovala dále roční studium a několik let praxe v marketingu a komunikaci. Věnuje se také zahradně-architektonické tvorbě.

E-mail: jolana.rihova@nadace-promeny.cz
Mobil: +420 775 654 318