Radek Janoušek
projektový manažer

V nadaci pracuje od roku 2015. Věnuje se především kontrole realizací nadačních projektů, architektonickým soutěžím a grantovým řízením.

Vystudoval Fakultu architektury ČVUT v Praze. Zkušenosti z praxe získal v architektonických ateliérech, rozpočtářské firmě a během pracovní stáže v zahraničí. Jako zásadní chápe snahu zvýšit zájem široké veřejnosti o architekturu a kvalitu prostředí.

E-mail: radek.janousek@nadace-promeny.cz
Mobil: +420 775 654 397