Klára Šimáčková Laurenčíková
členka správní rady

Ve správní radě nadace působí od října 2015.

Pedagožka, absolventka oboru speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Dlouhodobě se věnuje politice začleňování znevýhodněných skupin obyvatelstva do většinové společnosti a sociálně-právní ochraně dětí. Je předsedkyní Vládního výboru pro práva dítěte, předsedkyní České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání, dále členkou týmu poradců pro oblast školství a sportu ministryně školství a poradkyní ministryně práce a sociálních věcí. Externě vyučuje na PedF UK na Katedře speciální pedagogiky. Pracovala také v Jedličkově ústavu a Charitě ČR.