Dárci 

Nadaci dlouhodobě podporují:

Za dlouhodobou podporu děkujeme také investiční skupině KKCG, jejím firmám a zaměstnancům,
zejména pak: 

Naše poděkování dále patří těmto dárcům:

  • Firmy: ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a. s.  •  ATLANTIK finanční trhy, a. s.  •  BONATRANS GROUP a.s.  •  Eaton Elektrotechnika s.r.o.  •  Equa bank a.s.  •  Gardenline s. r. o.  •  KKCG Industry B.V.  •  Konečná & Šafář, v. o. s.  •  PICKERD LIMITED  •  SKI TRAVEL, a. s.  •  SOFFA s.r.o.  •  ŽDB GROUP a.s.
  • Individuální dárci a přispěvatelé do veřejné sbírky nadace.
  • Jednotlivci a firemní týmy, kteří nám pomáhají jako dobrovolníci při úpravách a údržbě obnovených parků a zahrad.
  • Ostatní dárci - firemní i individuální - kteří spolu s nadací přispívají přímo na konkrétní projekty. 

Odborná spolupráce na projektech:

Také byste Proměny rádi podpořili?

Jaké máte možnosti:

  • jednorázový dar – příspěvek ve zvolené výši zašlete na náš sbírkový účet (viz níže)
  • trvalý příkaz – velmi si vážíme pravidelné podpory, třeba i v malých částkách, kterou můžete zasílat rovněž na sbírkový účet

V případě, že chcete dar poskytnout na konkrétní oblast činnosti nadace nebo vybraný projekt, uveďte to do poznámky bankovního příkazu. Přehled všech našich projektů najdete zde

  • dobrovolnictví – darovat můžete rovněž svůj čas, znalosti a dovednosti >> více informací

Pokud jste firma, máte vlastní představu o podpoře, nebo potřebujete doplnit informace, kontaktujte naši kancelář na info@nadace-promeny.cz.
 

Číslo našeho sbírkového účtu je 43-6714700217/0100
 

Na vyžádání vám vystavíme potvrzení o poskytnutí daru. Jako dárce můžete uplatnit daňové zvýhodnění v souladu se Zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Dárce, jejichž dar je vyšší než 10 tis. Kč, uvádíme v přehledu dárců ve výročních zprávách a také na této stránce. V případě, že zde nechcete být uvedeni, informujte nás o tom. 

Nadační sbírka je konána na základě Osvědčení Magistrátu hlavního města Prahy, čj. S-MHMP/358022/2013 ze dne 20. 5. 2013. Sbírka je konána na dobu neurčitou (osvědčení). Do sbírky přispíváte rovněž zakoupením propagačních předmětů na některé z našich akcí. 


Děkujeme všem, kdo pomáhají společně s námi!