Dárci 

Nadaci dlouhodobě podporují:

Jednotlivé programy a projekty dále podpořili:

Spolupráce na projektech:

Další dárci:

  • Eaton Elektrotechnika s.r.o.; Equa bank a.s.; SKI TRAVEL, a. s.; KKCG Industry B.V.; PICKERD LIMITED; ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a. s.; ATLANTIK finanční trhy, a. s.; Konečná & Šafář, v. o. s.; Ing. Vladimír Havel
  • Samostatné poděkování patří všem individuálním přispěvatelům do veřejné sbírky nadace.
  • Zvlášť děkujeme také jednotlivcům a firemním dobrovolníkům, kteří věnují svůj čas a úsilí při úpravách i údržbě obnovených míst.

Chcete se rovněž stát dárcem?

Jaké máte možnosti:

  • jednorázový dar – příspěvek ve zvolené výši zašlete na náš sbírkový účet (viz níže)
  • trvalý příkaz – velmi si vážíme pravidelné podpory, třeba i v malých částkách, kterou můžete zasílat rovněž na sbírkový účet

V případě, že chcete dar poskytnout na konkrétní oblast činnosti nadace nebo vybraný projekt, uveďte to do poznámky bankovního příkazu. Přehled všech našich projektů najdete zde

  • dobrovolnictví – darovat můžete rovněž svůj čas, znalosti a dovednosti >> více informací

Pokud jste firma, máte vlastní představu o podpoře, nebo potřebujete doplnit informace, kontaktujte naši kancelář na info@nadace-promeny.cz.
 

Číslo našeho sbírkového účtu je 43-6714700217/0100
 

Na vyžádání vám vystavíme potvrzení o poskytnutí daru. Jako dárce můžete uplatnit daňové zvýhodnění v souladu se Zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Dárce, jejichž dar je vyšší než 10 tis. Kč, uvádíme v přehledu dárců ve výročních zprávách a také na této stránce. V případě, že zde nechcete být uvedeni, informujte nás o tom. 

Nadační sbírka je konána na základě Osvědčení Magistrátu hlavního města Prahy, čj. S-MHMP/358022/2013 ze dne 20. 5. 2013. Sbírka je konána na dobu neurčitou (osvědčení). Do sbírky přispíváte rovněž zakoupením propagačních předmětů na některé z našich akcí. 


Děkujeme všem, kdo pomáhají společně s námi!