Nadace Proměny Karla Komárka se proměnila jedním tahem
2. 6. 2023

Nadace Proměny Karla Komárka se prezentuje v novém vizuálním stylu. Její externí a interní komunikaci určuje svěží logo, font, piktogramy a řada doplňkových vizuálních prvků. Za prvotními návrhy, rozpracováním i konečným grafickým ztvárněním stojí společnost Dynamo design, která v minulosti spolupracovala například s firmou SAZKA. Logo je v souladu s hodnotovým ukotvením nadace zaměřeno na mladší lidi, kteří se aktivně zajímají o prostředí, v němž žijí. Gestem ruky členy komunity symbolicky zve ke společné práci na zlepšování přírodního prostředí měst.

„Naším cílem je budovat silnou značku nadace a silnou komunitu dlouhodobých podporovatelů a fanoušků, kteří se ztotožňuji s našimi hodnotami a tím, co vytváříme. Jen díky živé značce a pevnému programovému základu se s námi lidé dokážou emocionálně i racionálně propojit. Naše sdělení jsou informativní a zároveň motivují lidi, aby společně s námi dostali chuť měnit svět,“ vysvětlil ukotvení brandu Luboš Veselý, ředitel Nadace Karel Komárek Family Foundation.  

Jeden tah, jedno logo, jedna identita

Nové logo nadále není pouze logotypem, tedy čistě typografickou značkou. Ústředním prvkem se stává symbol, který je nositelem několika významů. Patrně nejvíce připomíná lidskou ruku. Ta pomocná totiž reprezentuje činnost nadace, dobrovolníků a dárců, které inspiruje, aby se v podporovaných projektech angažovali. Zvýrazněný palec jako lístek i celá dlaň jako koruna zase odkazují na zeleň ve městě, v zakončení prstů se odráží i městské panorama.  

„Ústřední symbol je vykreslen jedním tahem, což mu dodává specifický charakter, určitou lehkost a hravost. Na stylizaci symbolu navazuje použité písmo Atyp Kido s oblým ukončením tahů. To se v rámci nové vizuální identity objevuje konzistentně i v titulcích a textech. Stává se tak společně s logem a nově upravenou svěží barevností jedním ze stavebních kamenů nové podoby značky nadace,“ upřesnil šéf grafik Dynama Jan Šlégr.

Pokud jde o barevnost, logo kombinuje dva odstíny zelené. Světlejší se pojí spíše s emocionální rovinou, tmavší dodává racionální základ. Zelená barva evokuje enviromentální témata, jimiž se nadace při obnovách veřejného prostoru, vzdělávání a aktivizaci komunit zabývá.  

Strategický přístup k redesignu se vyplácí

Vývoj nové identity vycházel z podrobné analýzy původního loga, tzv. studie redesignu. Díky ní se Dynamu při zásadní změně vizuální prezentace podařilo posílit dlouhodobé hodnoty Nadace Proměny Karla Komárka, mezi něž patří mj. udržitelnost, aktivní zapojování lidí do proměn veřejného prostoru, inspirace a odbornost.    

„Od prvních úvah o nové identitě po její implementaci nás dělilo deset měsíců. První tři návrhy přišly loni v prosinci. Snažili jsme se proces výroby nového brandu sice neuspěchat, ale zároveň jej efektivně posouvat kupředu tak, aby bylo možné aktivity druhé poloviny roku komunikovat již zcela ve svěžím hávu. Jsem rád, že tvůrci ze společnosti Dynamo design přišli s dlouhodobým vizuálním řešením, které umožňuje i variabilní využití v rámci tzv. brand architektury Nadace KKFF, “ dodává Luboš Veselý.

Nová značka Nadace Proměny Karla Komárka se otevřela výzvám, které přináší aktuální doba ve vztahu k nadačním tématům. Teď ji čeká několik fází implementace v příslušných produktech.

Nadace Proměny Karla Komárka se proměnila jedním tahem