Konec prázdnin přinesl druhou nadační exkurzi roku 2022
6. 9. 2022

Během přípravného týdne před začátkem nového školního roku uspořádala Nadace Proměny Karla Komárka už druhou letošní exkurzi do ukázkových zahrad mateřských škol. Na oblíbenou jednodenní akci, jejímž cílem je poskytnout inspiraci a zároveň zajímavé informace týkající se architektury a výhod či úskalí výuky venku, dorazilo skoro 30 pedagogů a pedagožek. Společně s pracovníky nadace navštívili tři zařízení v Praze a okolí.

Předposlední srpnový den v 8:30 hodin ráno sešlápl řidič autobusu pedál plynu a exkurze do vybraných zahrad mateřských škol v režii Nadace Proměny Karla Komárka začala. První zastávkou se stala MŠ Vodnická, jejíž obnovu nadace podpořila v grantové výzvě vyhlášené v roce 2013. V zahradě díky ní vznikl v rámci nové výsadby a modelace terénu prostor pro přirozené schovávačky dětí. Děti si je za dobu provozu nové zahrady také samy vytvořily. Oblíbeným se stal zemní domek s periskopem. 

Součástí exkurze byl seminář, který se konal ve Škole da Vinci v Dolních Břežanech. Zdejší učitelé využívají s dětmi certifikovanou školní zahradu, uzpůsobenou pro mateřskou a základní školu i gymnázium. O svobodné hře na zahradě hovořila propagátorka a popularizátorka výuky venku Justina Danišová. Druhou část odborně laděného bloku si vzaly na starost architektky Dana Václavíková a Martina Kárová. První jmenovaná mluvila o zahradách pro děti v přírodním stylu, druhá se podělila o zkušenosti s proměnou venkovního prostoru v MŠ Arabská, kterou nadace rovněž finančně podpořila.   

„Exkurze do dokončených zahrad mateřských škol považuji za výborný způsob pro sdílení a získávání příkladů dobré praxe v oblasti kultivace specificky utvářeného a využívaného veřejného prostoru. Letos jsme navíc spustili podporu obnovy zahrady v pěti mateřských školách, které jsme vybrali v poslední grantové výzvě programu Zahrada hrou. Každá z nich získá odborné poradenství i finanční prostředky ve výši až 400 tisíc korun,“ uvedl Luboš Veselý, pověřený řízením Nadace Proměny Karla Komárka.    

Účastníci měli společně s odborníky a organizátorkami z nadace možnost probrat témata, která při využívání přírodních zahrad vyvstávají. Jednalo se zejména o otázky bezpečnosti, přírodních herních materiálů nebo o hranice, oddělující svobodnou hru venku od řízené činnosti. Učitelky nadnesly i téma komunikace pedagogů a rodičů při společných projektech, výchově a vzdělávání.

 

Konec prázdnin přinesl druhou nadační exkurzi roku 2022