Nadace odstartovala práce na obnově pěti zahrad MŠ
31. 8. 2022

Úvodním seminářem pro ředitele a učitele zahájilo pět mateřských škol, které vybrala Nadace Proměny Karla Komárka ke grantové podpoře v programu Zahrada hrou, práce na obnově svých zahrad. Každé zařízení získá částku až 400 tisíc korun a odbornou pomoc. Seminář se konal v nymburské restauraci   U Katovny. Jeho součástí byla exkurze do MŠ Větrník, která před rokem díky nadační podpoře proměnu zahrady dokončila.

 

Mateřské školy, které na konci května vybrala z dalších téměř čtyřiceti přihlášených zájemců o podporu Nadace Proměny Karla Komárka, udělaly první krok na cestě za novou zahradou. Na zahajovacím semináři získaly učitelky řadu praktických informací, nezbytných pro přípravu a uskutečnění samotné stavby. Kromě souvisejících administrativních záležitostí probraly především zavádění tzv. adaptačních opatření, tedy prvků, které v zahradách pomáhají v reakci na klimatické změny vytvářet udržitelnou budoucnost. O tématu hovořila odbornice z Nadace Partnerství Hana Zuchnická.  

Zástupkyně a další pracovnice vybraných MŠ se dále dozvěděly, jaké jsou nejvhodnější cesty pro uplatňování tzv. participace, tedy pro zapojování odborníků, členů místních samospráv a veřejnosti do činnosti MŠ. Využívání uvedeného nástroje má, jak potvrzují dlouholeté zkušenosti nadace, jednoznačný význam jak pro úspěšné zvládnutí proměny zahrady, tak pro vytvoření postupů pro její dlouhodobou udržitelnost. Nadace proto přizvala na seminář Ondřeje Ryboně z organizace Agora Central Europe, který se participací dlouhodobě zabývá.

„Nadace Proměny Karla Komárka podporuje proměny zahrad mateřských škol už jedenáct let. Za tu dobu pomohla zvelebit zahrady sedmnácti zařízením z celé České republiky. Výběr školek v poslední grantové výzvě kladl oproti minulosti větší důraz na ekologickou a ekonomickou udržitelnost, zejména na                   tzv. adaptační opatření, tedy prvky pomáhající zvládnout dopady klimatické změny. Důležitou roli při výběru sehrál také fakt, zda a jak mateřské školy přemýšlely o dalším financování,“ přiblížil výběr mateřských škol Luboš Veselý, pověřený řízením nadace.   

Vybrané mateřské školy promítají do plánování budoucí podoby svých zahrad vlastní preference. Zatímco v kutnohorské MŠ sv.  Jakuba uvítají vytvoření ucelené koncepce zahrady, v MŠ Hradištko (Praha-západ) potřebují vyřešit umístnění úschovny venkovních hraček a promyslet úpravu celé nevyužívané jižní části zahrady. Pedagogové a děti ve školce v pardubickém Telecí chtějí získat nové herní prvky, protože ty stávající jsou v dezolátním stavu. V MŠ Vincence Makovského (v Ostravě-Porubě) plánují vysadit ovocné stromy a v Českých Budějovicích (MŠ Jana Opletala) se pro změnu těší na nový vodní prvek a kopec s tunelem.


Mateřské školy by podle harmonogramu měly obnovu zahrad dokončit na konci roku 2023. Počítá se s tím, že během vytváření nové zahrady budou s nadační pomocí využívat také nástroje fundraisingu.

Nadace odstartovala práce na obnově pěti zahrad MŠ