Pět mateřských škol dostane dva miliony na novou zahradu
2. 6. 2022

Výběr účastníků populárního programu, v němž Nadace Proměny Karla Komárka podporuje snahy mateřských škol o obnovu zahrad, dospěl do finále. Z téměř čtyřiceti přihlášených zájemců jich nadace podpoří pět. Každá škola získá příspěvek až do výše 400 tisíc korun. Výběr do programu Zahrady hrou zohledňoval mimo jiné kritérium ekologické a ekonomické udržitelnosti. Právě důraz na přípravu školek na nevyhnutelné dopady klimatických změn se dostává do výraznějšího popředí nadačního zájmu.

Pět mateřských škol ze čtyř různých krajů už ví, že v letošním roce budou moci čerpat dohromady až dvoumilionovou finanční podporu Nadace Proměny Karla Komárka. Spojuje je touha po nové zahradě, připravenost zúročit dosavadní zkušenosti i ochota ptát se dětí, rodičů a dalších lidí z okolí, jak by si prostor kolem školky představovali. Konečný výběr zohledňoval také to, zda mateřské školy přemýšlely o dalším financování.

„Rozhodování nebylo jednoduché, protože se sešlo mnoho propracovaných a velmi kvalitních žádostí. Vybrali jsme mateřské školy s jasně definovanými cíli. Hodnotili jsme nejen samotnou budoucí podobu zahrady, ale také to, do jaké míry bude místo žít a komunikovat s okolím. Zahrady pomáháme obnovovat komplexně, klademe důraz i na to, aby obsahovaly prvky pro udržitelnou budoucnost, například svádění či sběr dešťové vody nebo jezírko,“ uvedl Luboš Veselý, pověřený řízením nadace.

Dobrou zprávu o tom, že získaly nadační podporu, dostaly v nedávných dnech dvě školky ze Středočeského kraje. V kutnohorské MŠ sv. Jakuba uvítají vytvoření ucelené koncepce zahrady, v MŠ Hradištko (Praha-západ) si zase nevědí rady s úschovnou venkovních hraček a s celou nevyužívanou jižní částí zahrady. Pedagogové a děti ve školce v pardubickém Telecí by zase chtěli získat nové herní prvky, protože ty stávající jsou v dezolátním stavu. V MŠ Vincence Makovského (v Ostravě-Porubě) plánují vysadit ovocné stromy a v Českých Budějovicích (MŠ Jana Opletala) se zase těší na nový vodní prvek a kopec s tunelem.

Nadace Proměny Karla Komárka, která od roku 2006 podpořila obnovu 17 zahrad v mateřských a základních školách, podporuje ve veřejném prostoru stále silněji zavádění prvků pro udržitelnou budoucnost. Na uvedený trend se proto zaměřila nejen v posledním vyhlášení výzev programu Zahrada hrou, ale také v každoroční kampani Měsíc školních zahrad, jejímž cílem je pomáhat učit děti venku. Výuka venku a související vzdělávání pedagogů je také jedním z důvodů, proč nadace podporuje vybrané školky ve zvelebování jejich venkovních prostor.

Pět mateřských škol dostane dva miliony na novou zahradu