Nadace pomohla Stebnu s rozhodováním o návsi
15. 3. 2022

Debatu, jakou v obci Stebno u Kryr na Lounsku uspořádala Nadace Proměny Karla Komárka, místní asi ještě nezažili. V obci řadu měsíců rezonuje téma obnovy návsi. Právem. Místo v červnu 2021 zpustošila extrémně silná bouřka a lidé teď  hledí vpřed s nadějí, že rekonstrukce zničeného veřejného prostoru splní jejich očekávání. Právě tady pomohla naše nadace. Zasadila se o to, aby spolu mluvili všichni. Jinak by totiž pořádná náves vůbec vzniknout nemohla. A k čemu lidé ve Stebně dospěli?

Na první březnový pátek roku 2022 restaurace ve Stebně dlouho nezapomene. Zaplnila ji přibližně polovina ze 120 obyvatelů vesnice. Dorazili chalupáři, starosta, členové zastupitelstva, osadního výboru, Okrašlovacího spolku STEBNO 2020 a Ústecké komunitní nadace. Celá obec vzala obnovu téměř 13 tisíc m2 plochy návsi opravdu vážně. Nadace Proměny Karla Komárka přijela naladěná úplně stejně. Zvlášť, když ji doprovázeli krajinářští architekti, kteří stojí za návrhy nového prostoru.

„Naším cílem bylo s pomocí architektů a odborníka zklidnit vody, rozčeřené různými názory na budoucí podobu prostoru. Takové situace jsou při územním plánování obvyklé. Bylo by vlastně poněkud zvláštní, kdyby mezi lidmi panovala úplná shoda. Naše nadace úročí ve Stebně dlouholeté zkušenosti se zapojováním lidí do proměn území. Veřejné projednávání pod vedením nestranného odborníka je jedním z předpokladů úspěchu,“ vysvětlila ředitelka Nadace Proměny Karla Komárka Petra Lepková Melingerová.

A opravdu. Zkušený facilitátor, tedy expert na vedení diskuze, vnesl do projednávání nelehké problematiky řád. Debatovalo se sice tvrdě, ale konstruktivně. Největší názorová různost panovala ohledně podoby altánu a jeho funkce. Střetávalo se mnoho pohledů. Menšina lidí chtěla nechat postavit kopii původního, jiní upravit návrh architektů a někteří zase vytvořit návrh nový.

„Hojná účast mi udělala radost. Na základě svých zkušeností s rolí facilitárora můžu říci, že atmosféra byla živější, než je obvyklé. Projednávání přineslo každopádně ovoce. Účastníci odcházeli se smířlivou náladou, někteří se zapojí do pracovní skupiny. Lidé ze Stebna na projednávání zavrhli vytvoření kopie altánu, zbyly tedy dvě možnosti k dořešení. Určitě bylo dobře, že k zapojení místní veřejnosti došlo,“ řekl facilitátor Roman Haken a dodal, že participaci považuje za nástroj, jak urychlit složité lidské rozhodování.

Po veřejném projednávání pohlíží Stebno do budoucnosti s větším optimismem. Kromě odpovědi na otázku, jak postupovat při rozhodování o altánu, našlo také vhodný způsob, jak si připomenout loňskou přírodní katastrofu. Memento pohromy architekti ztvární v podobě nové zvonice. Obavy několika místních občanů z nočního vyzvánění zmírnil návrh zkušebního provozu.

Ne celé projednávání probíhalo ve znamení rozporných názorů. Na nové sportovní prvky (venkovní posilovny, stolní tenis nebo venkovní fitness stroje) se těší všichni. A všichni, včetně Nadace Proměny Karla Komárka, se stejně tak těší na to, až bude náves hotová. Hodně zdaru v další práci!

******************************************

Pokud jste se nemohli projednávání zúčastnit, můžete si prohlédnout prezentaci, kterou jsme lidem pouštěli. Stačí kliknout na tento odkaz.

Připomínky je možné zaslat do pátku 11. března e-mailem na petra.fronkova@nadace-promeny.cz.

Můžete také vyplnit tzv. připomínkový list. Naleznete jej zde.

Zápis ze samotného veřejného projednání si můžete stáhnout tady

Děkujeme za váš čas a přejeme vám příjemný konec zimy!

Nadace pomohla Stebnu s rozhodováním o návsi