Uspořádali jsme exkurzi do tří zahrad MŠ
18. 2. 2022

Nadace Proměny Karla Komárka uspořádala pro pedagogy 16. února první letošní exkurzi do tří mateřských škol. Zhruba třicet učitelů tak mělo možnost seznámit se s přístupem nadace k proměňování zahrad. Účastníci ocenili, že mohli přímo na místě zjistit, jaké přínosy mohou mít pro život školek zahrady, s jejichž obměnou nadace finančně a odborně pomáhala.

„Příští stanice: MŠ Mnichovice.“ Tahle věta výborně vystihuje, čím návštěvníky upoutá zahrada, do které učitelé na začátku exkurze zamířili. Všechny totiž hned u vstupu zaujal vláček, vytvořený z dřevěných špalků. Ředitelka školky Martina Čermáková ukázala účastníkům nádrže na dešťovou vodu, jezírko, ptačí budku nebo venkovní prostory pro hraní. Připomenula, že všechny prvky tvoří v zahradě jeden funkční celek a že je zároveň děti i pedagogové s radostí využívají.

„Možnost podívat se na řešení přímo v terénu považuji za důležitou cestu, jak přístup naší nadace přiblížit pedagogům a organizacím, uvažujícímo obnově zahrady nebo veřejného prostoru. Ze zájmu o exkurzi jsem měla velkou radost. Potvrdilo se, že do zahrad patří řešení, která nejen odrážejí potřeby pedagogů, dětí a rodičů, ale reagují také na nevyhnutelné trendy v oblasti dopadů změn klimatu,“ uvedla ředitelka Nadace Proměny Karla Komárka Petra Lepková Melingerová.

Místo pro praktickou přednášku poskytl Toulcův dvůr v pražské Hostivaři, kam pedagogové následně zamířili, aby si poslechli, jak konkrétně probíhala práce na proměně pražské MŠ Na Výšinách. Architektky Susanne Spurná a Zuzana Novotná jim objasnily, proč se vyplatilo zapojit do proměn prostřednictvím anket a akcí veřejnost. Hovořily mimo jiné o neotřelém přístupu k tvorbě jednotlivých prvků a o tom, že nechtěly vytvořit úplně nový prostor, ale jejich záměrem bylo citlivě navázat na ten původní.

Odpolední program pokračoval krátkým online vystoupením vedoucí učitelky MŠ Větrník v Nymburce Šárky Michlové, která zdůraznila, jaký význam pro život města má, když se prostor zahrady oživuje komunitními akcemi. V minulém roce se v zahradě nymburské školky konal třeba úspěšný řemeslný jarmark.

Poté se učitelé a učitelky přesunuli zpět do terénu a zahradu MŠ Na Výšinách si prošli osobně. Do 16 hodin, kdy exkurze skončila, si stihli ještě prohlédnout venkovní prostor MŠ U Uranie, který je zajímavý rozdělením do několika zón a tím, že představuje zmenšenou verzi krajiny.

Uspořádali jsme exkurzi do tří zahrad MŠ