Školky chtějí v zahradách zavádět prvky pro udržitelnou budoucnost
14. 1. 2022

Velkému zájmu mateřských škol z celé České republiky se těší nové kolo programu Zahrada hrou, který od roku 2009 rozvíjí Nadace Proměny Karla Komárka. Do grantové výzvy na rok 2022 se jich přihlásilo skoro 40. Nadace vybere do konce února pět školek. Každá z nich získá z grantu finanční podporu ve výši až 400 tisíc korun na proměnu zahrady a na odborné poradenství. Mateřské školy chtějí do zahrad zavádět prvky pro udržitelnou budoucnost.

Možnosti jednoho ze tří programů, jimiž nadace dlouhodobě naplňuje poslání kultivovat veřejný prostor, se rozhodlo využít 39 mateřských škol z 11 krajů. Nejvíce žádostí dorazilo ze Středočeského kraje. Všechny školky projevily zájem o příspěvek a odbornou pomoc v programu Zahrada hrou, čímž se zároveň přihlásily k myšlence zahrnout do obnovy prvky pro udržitelnou budoucnost.

„Zájemci o podporu působí v různých typech školek v České republice. Novou zahradu s naší podporou chtějí malé jednotřídní, velké městské i církevní školky. Některé sdílejí zahradu se základní školou. Samotné zahrady, které projdou obnovou, mají různou rozlohu – nejmenší 300 m2, největší pak 7 000 m2. Vysoký počet přihlášek považuji za výborný signál, že školky chtějí mít zahradu, která jim umožní být s dětmi venku a věnovat se s nimi pestrým aktivitám a že chtějí do zahrad zavádět prvky pro udržitelnou budoucnost. To je ostatně letos poprvé podmínkou úspěšné žádosti,“ doplnila ředitelka Nadace Proměny Karla Komárka Petra Lepková Melingerová.

Pět nových zahrad se stane výsledkem spolupráce odborníků, pedagogů, dětí a rodičů. Nadace Proměny Karla Komárka pomůže školkám zorientovat se též v oblasti PR a fundraisingu nebo v trendech v oblasti adaptačních opatření, která odrážejí potřebu dlouhodobě udržitelného veřejného prostoru. Za dobu fungování programu rozdělila nadace více než 12 milionů korun a na cestě k nové zahradě pomohla 17 mateřským školám.

Školky chtějí v zahradách zavádět prvky pro udržitelnou budoucnost