Zahrada hrou: Grantová výzva 2021
1. 11. 2021

O grant ve výši až 400 tisíc Kč a odbornou konzultační podporu mohou od 1. listopadu žádat mateřské školy z celé České republiky. Nabízená pomoc z našeho programu Zahrada hrou je určena na celkovou obnovu nebo vybudování školní zahrady. Uzávěrka pro podání žádostí je 31. prosince 2021, úspěšné školky vybereme v únoru příštího roku. Pro inspiraci je možné se přihlásit na exkurzi zahrada hrou 2021, která proběhne 1. prosince 2021.

"Proměny školkových zahrad podporujeme už od roku 2009," přiblížila ředitelka Nadace Proměny Karla Komárka Petra Lepková Melingerová a dodala, že prioritami nadace ve všech programech je participace (zapojení lidí ve všech fázích projektu), transparentnost (transparentní a vícezdrojové financování, informovanost), odbornost (mezioborové zapojení) a udržitelnost (ekonomická i ekologická).

"Školky vytváříme ve spolupráci pedagogů, dětí, rodičů a odborníků, pomáháme školkám zorientovat se v oblasti PR a fundrasingu. „Klíčovou roli hraje v našich výzvách od roku 2020 ekologická udržitelnost. Do všech našich programů musí být při realizacích zahrnuta adaptační opatření. Chceme udržitelnou budoucnost. Pro nás a další generace," řekla Petra Lepková Melingerová.

 

→ Podrobné podmínky výzvy a podklady pro žadatele

 

Inspiraci pro přípravu i realizace proměny zahrady je možné načerpat na exkurzi Zahrada hrou 2021, ve které se vypravíme do třech zahrad v mateřských školách v Praze a okolí proměněných nadací v letech 2013–2019. Kromě prohlídek zahrad je na programu přednáška architektů projektů proměn a také základní informace o programu Zahrada hrou. 

 

→ Přihláška na exkurzi

 

Žádosti o grantovou podporu je možné podávat do 31. prosince 2021. Na základě navazujícího dvoukolového hodnocení v lednu a únoru 2022 vybereme maximálně pět školek. Realizace jejich projektů potrvá přibližně jeden rok.

Celková částka nadačního příspěvku bude maximálně 400 tisíc Kč. Součástí nadační podpory je poradenství a metodika, pomoc se zapojováním uživatelů zahrady, komunikační podpora; dále semináře, konference, tematické přednášky, příklady dobré praxe, dílny pro děti a pedagogy, metodické materiály, videa a tematický portál.

Finanční spoluúčast škol na projektech není podmínkou. Využití dalších zdrojů, například formou spolupráce s partnery v rámci místní komunity, se zřizovatelem nebo s dobrovolníky, ale patří mezi kladně hodnocená kritéria. Mimoto vytváří předpoklady pro dlouhodobou udržitelnost a další rozvoj školní zahrady.   

Nápady na přípravu žádosti o nadační podporu i samotnou realizaci projektů je možné nalézt na tematickém portálu www.promenyproskoly.cz. Detailní praktické informace na webu se mohou lišit, protože letos má výzva jiná kritéria. 

Program Zahrada hrou získal ocenění Eduína 2013 za inovace ve vzdělávání a mezinárodní cenu za prosazování práva dítěte na hru Right to Play Award 2014. Nadace Proměny se také dlouhodobě zasazuje o začlenění architektury do všech stupňů českého vzdělávacího systému.

Zahrada hrou: Grantová výzva 2021

fotogalerie