Pomozte nám rozpumpovat zelené srdce Mostu
20. 10. 2021

Nadace Proměny Karla Komárka otevírá lidem možnost trvale a hodnotně se zapsat do historie parku Střed v Mostě. Příznačně na den stromů spouští webové stránky, které lidem umožní podpořit vysazení vybraného listnáče v parku. Nadace tím rozšiřuje vlastní finanční podporu na obnovu parku, čítající 25 milionů korun. Široká veřejnost se tak bude moci symbolicky zapisovat do letokruhů stromů a pomáhat rozpumpovat zelené srdce severočeského města.

Propracovaná forma přispívání jistě osloví velkou část veřejnosti, stejně jako možnost podílet se na smysluplné věci s trvalou hodnotou a doufejme, že i osvětová činnost, srozumitelně vysvětlující význam stromů pro lidi a pro města. To vše nyní uvádí v život Nadace Proměny Karla Komárka, která do podpory výsadby zeleně v parku Střed zapojuje širokou veřejnost a spolu s tím přibližuje důležitá témata současnosti.


„Naše nadace si plně uvědomuje, jak důležitou roli v prostředí měst hrají stromy a zeleň vůbec. Zvláště v době klimatických změn. Mostecké zelené centrum prochází zásadní obnovou. Vyroste tady 46 nových stromů různých druhů. Nejvíce lip, javorů a dubů, zastoupen bude také jilm, habr nebo bříza. Výši příspěvku jsme chytře odstupňovali podle toho, na jakou část stromů budou lidé chtít symbolicky přispět,“ přiblížila systém darování Petra Lepková Melingerová, ředitelka Nadace Proměny Karla Komárka.
 

Darování začíná na nejnižší úrovni u možnosti přispět na listy vybraného stromu. Je také možné věnovat příspěvek na větve, kmeny či kořenové systémy listnáčů. Nadace lidem za darování celého stromu parku Střed přichystá sázení. Jména dárců stromů budou přímo v parku trvale zapsánana na architektonicky citlivě řešené pamětní desce. Zajímavou volbou, jak přispět na nové stromy, je certifikát, který umožní obdarovat kohokoliv dalšího.

Přidanou hodnotou celé akce je již zmíněná osvěta. Nadace Proměny Karla Komárka bude veřejnosti přístupnou formou vysvětlovat, proč se města bez stromů dnes vůbec neobejdou. Stromy představují nejen výrazné estetické prvky, ale především zvyšují kvalitu života lidí. Váží na sebe mnoho škodlivých látek, slouží jako domov rozmanitým druhům živočichů, čímž podporují tolik důležitou druhovou rozmanitost, a také ochlazují prostor.

„Stromy v našich příbězích vystupují jako tradiční prvky života. Téma dobrovolného přispívání na rozvoj zeleně mosteckého parku Střed a otázky odbornějšího rázu spolu nedílně souvisejí. Jen na základě kvalitních informací se totiž potenciální dárci a dárkyně mohou správně rozhodnout,  kam        finanční podporu nasměrovat. Proto jsme k tématu přistoupili komplexně. Vysvětlujeme nejen historii stromů, ale též například jejich praktický význam pro život lidí,“ doplnila Petra Lepková Melingerová.

Přispívání na zeleň mosteckého parku Střed, kterou zastřešuje slogan Zapište se do mých letokruhů a rozpumpujte zelené srdce Mostu, začalo úderem půlnoci 20. října na Den stromů. Více informací naleznete na webu: www.srdcemostu.cz.

Pomozte nám rozpumpovat zelené srdce Mostu

Související články