Tornádo v Hodoníně: Nadace manželů Komárkových pomáhají obnovit areál lesoparku
8. 9. 2021

Nadace založené manželi Štěpánkou a Karlem Komárkovými rozhodly, kam po červnovém tornádu na jižní Moravě půjde 150milionová finanční pomoc. Téměř třetinu peněz se podařilo v rámci okamžité pomoci rychle rozdělit přímo poškozeným rodinám. Zbývajících 100 milionů korun míří na dlouhodobou obnovu zasažených veřejných prostor v Hodoníně. Tu si vzaly za svůj úkol Karel Komárek Family Foundation a Nadace Proměny Karla Komárka. V úzké spolupráci s městem se zasadí o trvalou proměnu čtyř významných celků v oblíbené lokalitě příměstského hodonínského lesa Bažantnice.

Bezprecedentní přírodní katastrofa na Hodonínsku vyvolala mimořádnou filantropickou reakci české veřejnosti. Spolu s lidmi se hned zapojila nadace Karel Komárek Family Foundation (KKFF) a poskytla 150 milionů korun. Hodonín, odkud podnikatel Karel Komárek pochází, se i díky tomuto daru dočká podpory proměn v populární lokalitě příměstského lesa Bažantnice, konkrétně Domu přírody, sportoviště, lesoparku a prostranství před základní školou.  

„Na vlastní oči jsem se přesvědčil o rozsahu škod, které tornádo napáchalo nejen v Hodoníně, ale i na dalších místech. S manželkou nám bylo jasné, že ze všeho nejdříve musíme pomoci konkrétním lidem. Proto okamžitá pomoc putovala právě k nim. Víme také, že každá vlna solidarity jednou opadne a že v oblastech zasažených živelní katastrofou zůstane plno věcí nedořešených. Ať už proto, že dojde energie nebo finanční zdroje. A tomu chceme zabránit. Mám hluboký vztah k veřejným prostorům města a v nadaci se obnovou parků, zahrad nebo hřišť zabýváme už 16 let. Proto chci nasměrovat naše síly, finanční prostředky i zkušenosti právě do této oblasti,“ uvedl Karel Komárek.

K nadačnímu týmu se nedlouho po dni přírodní katastrofy připojila na jižní Moravě také spoluzakladatelka KKFF Štěpánka Komárková. Zúčastnila se diskuzí jak s jednotlivci z řad zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků, které živelní katastrofa zasáhla, tak se zástupci sportovního klubu, s vedením základní školy v Moravské Nové Vsi a se starostou města Hodonín Liborem Střechou. „Potkala jsem plno statečných lidí, kteří jsou schopni se s následky tornáda vypořádat. To mne nabilo optimismem, že společně to zvládneme. Ač víme, že to bude běh na dlouhou trať,“ doplnila Komárková. Poukázala také na fakt, že nepůjde jen o obnovu hmotných statků, ale bude třeba věnovat se i dalším oblastem, jako je například dlouhodobější psychologická podpora lidí a dětí v regionu.

Na zásahy v lesoparku a jeho okolí přispívá Nadace Proměny Karla Komárka částkou 100 milionů korun a odbornou pomocí. Dočasné a následně trvalé rekonstrukce se dočká sportoviště. U zničeného lesoparku se zase počítá s novou výsadbou a doplněním mobiliáře. Na nové stromy se mohou těšit i lidé v prostoru před ZŠ U Červených domků, kde dojde také k obnově a úpravě ploch pro děti. Nadace zároveň se souběžným grantem finančně pomůže také při proměně Domu přírody. Všechny intervence se uskuteční v úzké spolupráci s městem Hodonín. 

„Díky rodinné nadaci Karla Komárka a jeho Nadaci Proměny cítím od počátku velkou víru v to, že se nám podaří zničená místa uvést do stavu, který si naši obyvatelé oblíbí. Odbornost pracovníků nadací a jejich odhodlání měnit věci k lepšímu je výborným předpokladem pro úspěšné napsání nové kapitoly v historii našeho města,“ věří starosta Hodonína Libor Střecha. Doplnil také, že v současné době se pracuje na harmonogramu, personálním zajištění zmíněných intervencí a rozpočtech.

Tornádo v Hodoníně: Nadace manželů Komárkových pomáhají obnovit areál lesoparku

Související články