Benefiční akce nadace a spolku LEKAF
21. 7. 2021

Spolek LEKAF Kryry, který naše nadace podporuje v rámci programu Proměň své město, uspořádal v sobotu 17. července benefiční akci "Obnovme Schillerův park". Tuto příležitost využil k uspořádání první debaty s veřejností o plánovaném vodním díle. Přehrada by měla v budoucnu navazovat na areál kolem rozhledny, na jehož obnovu nadace přispívá.

Lidé z Kryr a okolí si vyslechli informace o chystané stavbě vodního díla Kryry z úst technického ředitele Povodí Ohře Jana Svejkovského. Řeč byla nejen o významu přehrady pro zásobení vodou v regionu, ale také o tématu zachycování vody v krajině a jejím významu pro přírodu a živočichy.

Druhým tématem odpolední akce se stala cyklostezka Blšanka. O budoucích plánech stezky, jejíž vznik inicioval zastupitel Kryr Petr Starý, mluvil radní Ústeckého kraje Michal Kučera. Možnosti pro milovníky kol nabízejí již okolní regiony, na které by se nová trasa mohla napojit, a stát se tak součástí širšího celku. Přínosem nové cyklotrasy by bylo také zvýšení turistického ruchu v regionu.

Přednášky nepředstavovaly jedinou náplň programu benefiční akce. Lidem otevřela chráněná kulturní památka Schillerova rozhledna, měli možnost si upéct špekáčky nebo poslechnout kapelu FERNETIC.

Spolek LEKAF dal ve spolupráci s Nadací Proměny Karla Komárka slovo také předsedovi Okrašlovacího spolku Stebno Tomáši Ratiborskému. Obec patřící do katastrálního území Kryr na konci června výrazně poničilo tornádo. Právě proto dala nadace možnost lidem, aby vedle obnovy okolí Schillerova parku přispěli také ústecké obci. Více informací naleznete na webu darujte.nadace-promeny.cz.

Benefiční akce nadace a spolku LEKAF

fotogalerie

Související články