Cesty za grantisty z programu Proměň své město
9. 6. 2021

Pět spolků, které podporujeme v programu Proměň své město, už absolvovalo první kolo workshopů na téma PR a fundraisingu. Naše nadace tak pokračuje v hlubší odborné pomoci s cílem ukázat podpořeným mimo jiné způsob, jak lépe využívat potenciál plánovaných akcí nebo zvelebování místa jako takového. Odborné poradenství poskytujeme v aktuální grantové výzvě vůbec poprvé.

Osobní setkání se v červnu 2021 konala v Kryrech, Břeclavi, Mikulově, odkud také pochází doprovodná fotografie, a v pražském Toulcově dvoře. Členové spolku Švihák z Mariánských Lázní pak dorazili přímo do sídla nadace. Na pracovních schůzkách jsme spolkům pomáhali ujasňovat nejen jejich vize, poslání a cíle, ale také stanovit konkrétní kroky pro jejich naplnění.

Přes specifickou situaci v každém místě jsme určili mnoho společných témat. Často se jednalo o nutnost pracovat na vztazích s vedením města či potřebu řešit nedostatek času a lidí na činnost.

Na setkáních zaznívaly konkrétní tipy, jak využívat akce pro získávání příznivců a možné další finanční pomoci. Výsledkem setkání byl harmonogram, v němž jsme stanovili datum realizace jednotlivých souvisejících kroků – např. rozpracování zmíněné vize a poslání či související nastavení komunikační strategie.

Cesty za grantisty z programu Proměň své město