Náš sobotní výjezd do Litvínova
19. 4. 2021

Sobota 17. dubna patřila v Nadaci Proměny Karla Komárka pracovnímu výjezdu do Litvínova. Zavítali jsme do tamní vily Libuše, jejíž zahradu pomáháme finančně i ideově obnovit. Setkali jsme se se zástupci spolku MY Litvínov, abychom s nimi probrali detaily návrhu revitalizace místa.

Přátelská a vtipná atmosféra vytvořila od počátku výborný základ pro společnou práci. Projektový manažer nadace Ondra Bartůšek na úvod shrnul dopolední program. Spolek se následně rozdělil do tří skupin, jedna probírala technické záležitosti, druhá se týkala zeleně a třetí problematických a nebezpečných míst.

Debata se točila kolem konkrétního návrhu rozmístění prvků v zahradě, který jsme vytištěný přivezli s sebou. Všichni si tak mohli názorně představit nejen to, jakým způsobem jednotlivé součásti zahrady souvisejí, ale také, kde by se dalo ještě něco vylepšit. Mluvilo se o posunu některých prvků. Finální materiál pak bude sloužit pro účely jednání zastupitelstva.  

Nebezpečných míst jsme společně zmapovali několik. Šlo o jámy u zahradního domku nebo u výklenku kolem schodiště vily. Z hlediska technického bude dále potřeba vyřešit skutečnost, že dřeviny prorůstají do zídky.

Pokud se týká zeleně, některé stromy už bohužel nejsou v dobré stavu a brání růstu dalších. Spolek proto bude muset v budoucnu přistoupit ke kácení. Na pracovním setkání jsme proto místo důkladně zmapovali, aby vznikl přehled pro jednání s městem, jemuž část zahrady patří.

Z Litvínova se tříčlenná posádka nadace přesunula na chvíli nedalekého Mostu, aby se podívala, jak to nedlouho před prvním májem vypadá v parku Střed.

Náš sobotní výjezd do Litvínova

fotogalerie