Nová grantová výzva programu Proměň své město
2. 10. 2020

PROMĚŇTE SVÉ MĚSTO S NADACÍ PROMĚNY KARLA KOMÁRKA

 

Nadace Proměny Karla Komárka vyhlašuje grantovou výzvu v programu Proměň své město. Výzva cílí na proměny míst ve veřejném prostoru se zapojením místních zdrojů a komunit. O podporu mohou žádat neziskové organizace z celé České republiky, celková částka určená k rozdělení je 1 milion Kč. Podpořeno může být až 6 iniciativ, které na svůj projekt mohou získat až 200.000 Kč. Uzávěrka pro podání žádostí je 31. 12. 2020.

 

 „Chceme podpořit neziskové organizace, které mění své okolí a aktivně zapojují do proměny občany města. Podpoříme je v aktivní komunikaci směrem k veřejnosti, v oblasti fundraisingu, a pomůžeme jim v rámci projektového řízení. Budeme pro ně průvodci a poskytneme jim odborné zázemí pro jejich růst,“ říká programová ředitelka nadace Petra Lepková Melingerová a dodává,„věříme, že
v těchto projektech se skrývá potenciál pro větší a rozsáhlejší proměny. Aktivita místních iniciativ stála např. u proměny Jiráskova náměstí a klášterní zahrady v Plzni nebo Nábřeží řeky Loučné
v Litomyšli, které nadace významně podpořila“. 

Nadace se v programu Proměň své město zaměřuje na dočasné i trvalé proměny veřejného prostoru a současně podporu lidí, kteří o ně usilují. Podpora nadace tak směřuje nejen na samotnou proměnu, ale i vzdělávání a rozvoj dovedností aktivních občanů, kteří se vlastním přičiněním snaží změnit prostředí, v němž žijí, či vztah lidí k němu. V programu Proměň své město si nadace klade za cíl podpořit nové metody a přístupy směřující k zapojení komunit, přispět k rozšíření povědomí o významu životního prostředí pro společnost a přinášet nové pohledy na veřejný prostor.

 „Za 14 let naší činnosti jsme mezi příjemce naší podpory rozdělili částku 133 milionů korun. Lidem, kteří za podpořenými projekty stojí, jsme kromě finančního příspěvku poskytli odborné poradenství a oporu v jejich úsilí o změnu místa, kde žijí. Pomohli jsme s proměnou 6 městských parků a
17 zahrad mateřských škol po celé České republice a dále jsme podpořili 15 občanských iniciativ
v jejich cestě za lepším životem ve městech. Moc se těšíme na to, až se budeme seznamovat
s dalšími nápady jak rozvíjet prostředí kolem nás a realizovat nové projekty,“
uzavírá Luboš Veselý, který je pověřen řízením nadace.

 

Podmínky získání nadační podpory, on-line formulář žádosti a další užitečné informace pro žadatele jsou dostupné na www.promensvemesto.cz.

 

Kontakt pro média:

Ondřej Duka | +420 601 571 826 | ondrej.duka@nadace-promeny.cz

Nová grantová výzva programu Proměň své město

Související články