Proměň své město 2018: závěrečné setkání podpořených iniciativ
6. 3. 2020

Vděčnost, dobrá nálada a hodně optimismu – taková byla atmosféra, ve které se minulý týden sešli zástupci místních občanských iniciativ podpořených v rámci druhé grantové výzvy programu Proměň své město, aby shrnuli svoji roční práci na projektech. Akce byla příležitostí ke sdílení cenných zkušeností, které mohou účastníkům pomoci v jejich dalších aktivitách se záměrem zlepšit prostředí měst.

Snahou všech šesti iniciativ z celé České republiky je skrze komunitní aktivity a drobné změny konkrétních míst dlouhodobě podporovat širší spolupráci mezi občany, veřejnou správou a odborníky. Kladenský spolek Halda oživil kulturními akcemi dvě konkrétní místa a ukázal tak možnosti využití veřejného prostoru k sousedskému setkávání. Odborníci ze Spolku pro rozvoj regionu otevřeli anketou, komentovanou procházkou a veřejnými diskusemi do té doby opomíjené téma –  význam architektury a veřejného prostoru pro kvalitu života občanů v Týně nad Vltavou. Ve Žďáru nad Sázavou vzniklo díky iniciativě Žijeme Žďárem nové místo k setkávání v podobě mola a písečné pláže, které poukazuje na potenciál lokality a je příkladem toho, že oživení veřejného prostoru nemusí být vždy nákladná záležitost. Sdružení rodičů a přátel ZUŠ Hodonín vytvořilo zapojením žáků a učitelů skvělý základ pro fyzickou proměnu prostoru za školou. Spolek Vimperk žije zorganizoval sérii aktivit zapojujících obyvatele s cílem definovat potřeby návštěvníků letního kina a arboreta a následně vytvořil jeden z důležitých podkladů pro zadání architektonické studie pro tento areál. Cílem uskupení Letní kino Olomouc bylo pokračovat v „oživovacích“ aktivitách a zároveň šířit povědomí o areálu, mapovat rostoucí oblíbenost místa, zpřístupnit areál skrze historickou spojnici – Cikánskou branku a navázat novou komunikaci s městem, které je vlastníkem areálu.

Výstupem všech projektů je fyzická realizace nebo brožura zaznamenávající průběh aktivit a jejich shrnutí, přičemž ani jedno nelze plošně hodnotit tak, že by mělo větší význam. Někdy je srozumitelná publikace v rukou povolaného člověka právě to, co v daný moment nejvíce pomůže. Každé město potřebuje specifický přístup, zaručený recept neexistuje.

Zástupci iniciativ se podělili o své úspěchy i těžké chvíle, se kterými bylo potřeba se vypořádat. Všichni se shodli na tom, že podpora města je pro úspěšnost záměru naprosto klíčová. „Hlavním problémem byla a stále bohužel zůstává lhostejnost, nezájem a podceňování tématu architektury a koncepčního rozvoje ze strany samosprávy města. Tento aspekt je pro iniciátory značně demotivující,“ sdíleli zástupci ze Spolku pro rozvoj regionu. „Bez pochopení významu architektury a veřejného prostoru pro náš život ze strany samosprávy (ale i občanů) lze jen těžko dosáhnout změny. Architektura může vyřešit řadu problémů – má obrovský potenciál, který si málokdo uvědomuje,“ dodávají ke svým zkušenostem.

Máme velkou radost ze všech projektů, protože každý za sebe přináší jedinečnou inspiraci pro aktivní jednotlivce či skupiny, kterým není lhostejné prostředí, ve kterém žijí. Těší nás vidět, že se s každým projektem daří měnit myšlení dalších a dalších lidí. Děkujeme všem, kteří v tom jedou s námi!

 

Další informace:

→ více o programu Proměň své město

projekty, které už jsme podpořili

fotogalerie