Podpoříme šest receptů pro lepší město
18. 2. 2019

TISKOVÁ ZPRÁVA

Do šesti koutů republiky letos putuje podpora určená lidem, kteří ve svých městech usilují o lepší veřejný prostor. Týmy z Vimperku, Olomouce, Týna nad Vltavou, Hodonína, Žďáru nad Sázavou a Kladna kromě aktuální účasti v programu Proměň své město spojuje obdobný cíl – chtějí upoutat širší pozornost k dlouhodobě opomíjeným místům ve svém okolí. Od Nadace Proměny Karla Komárka získají pro naplnění svých plánů na letošní rok finanční a také odbornou konzultační pomoc.

Celkem půl milionu korun letos nadace rozdělí mezi šest iniciativ, které se vloni zúčastnily grantové výzvy Proměň své město. Každá přichází s návrhem řešení problému či nedostatečně využitých možností, které vnímá ve veřejném prostoru svého města. 

„Hlavní smysl naší podpory vidíme v propojování všech, kdo se na utváření městského prostředí podílejí – zástupců radnic, architektů, obyvatel. Impuls ke zlepšení veřejného prostoru může přijít od kohokoliv z nich, v programu Proměň své město podáváme pomocnou ruku konkrétně lidem z řad místní veřejnosti a aktivních spolků,“ říká Jitka Přerovská, ředitelka Nadace Proměny Karla Komárka. „Podněty jdou tzv. odspodu. Ale aby se našlo dobře fungující řešení, musí se spolu domluvit lidé, radnice i odborníci. Výsledkem práce spolků, kterým pomáháme, proto nemusí být rovnou fyzická proměna nějakého místa. Někde půjde v první řadě o nalezení společné řeči. Jedna z iniciativ to ve své žádosti vyjádřila celkem výstižně slovy: cesta je cíl.“

Grantové výzvy Proměň své město se v loňském roce zúčastnilo celkem 29 iniciativ z celé republiky, 18 bylo z českých měst a obcí, zbývajících 11 z Moravy. Žádat mohly o grant do výše 100 tisíc korun a spolu s financemi získat také odbornou podporu v podobě konzultací. Nadace projekty hodnotila ve dvou kolech, nejprve na základě písemných žádostí, v užším výběru se pak zástupci nadace osobně setkali s lidmi z projektových týmů. Vybraných šest záměrů se bude realizovat během letošního roku (jejich přehled je připojen na konci tiskové zprávy).

Nadace Proměny Karla Komárka se v programu Proměň své město zaměřuje na podporu menších projektů, zásahů a akcí ve veřejném prostoru, které mají přispět k širší spolupráci mezi občany, veřejnou správou a odborníky při rozvoji prostředí měst. V předchozí, vůbec první grantové výzvě nadace podpořila devět různorodých projektů z Prahy a Středočeského kraje. Jedna z iniciativ se dostala i do letošního výběru. „Kladenský spolek Halda pokračuje v dosavadní práci a navíc k aktivitě inspiroval také další lidi z města. Jsou jedním z příkladů, jak se snaha několika jednotlivců může začít postupně nabalovat,“ říká Přerovská a doplňuje: „Hybatelé změn jsou nadšenci, kteří svému městu a spoluobčanům věnují volný čas, odborné znalosti, energii, vše dělají na dobrovolnické bázi. Po volbách přitom někteří musejí začínat takřka od nuly a znovu získávat důvěru své radnice. Chceme je v tomto jejich úsilí podpořit a zároveň ukázat, že místní spolky představují pro práci radnic obrovský, zatím nedostatečně využívaný potenciál.“
 

ABECEDNÍ PŘEHLED PODPOŘENÝCH INICIATIV

Hledá se Vimperk – areál letního kina a arboreta / realizuje: Vimperk žije!, z.s. 
Potenciál areálu, který se nachází v sousedství vimperského zámku i v blízkosti zdejších škol, místní vnímají jako nedostatečně využitý. Spolek Vimperk žije! proto bude spolu se školáky a obyvateli města hledat možnosti, jak to změnit. Vizi, kterou společně vytvoří, iniciátoři předají radnici a chtějí spolupracovat i na dalších krocích.

Letňák spojuje město / realizuje: Spolek Letní kino Olomouc, z.s. 
Hledání cesty pro fungování areálu letního kina přes nevůli úředníků. Spolek chce zpřístupnit tzv. Cikánskou branku, historickou spojnici mezi hradbami města, a spojit dvě části Olomouce – nejen město samotné, ale i lidi. Cílem je rozšířit povědomí o areálu a zvýšit váhu slova spolku u radních.

Týn nad Vltavou – město pro život / realizuje: Spolek pro rozvoj regionu
Skupina aktivních občanů v Týně nad Vltavou hodlá změnit pohled samosprávy na problematiku veřejného prostoru. S pomocí veřejnosti připraví pocitovou mapu města. Miroslav Vodák a Zdenka Vydrová představí příklady dobré praxe. Výstupem bude veřejná debata a publikace.

Zastav se U Školy – Hodonín / realizuje: Sdružení rodičů a přátel ZUŠ Hodonín, z.s. 
Smyslem projektu je poukázat na potenciál městského veřejného prostoru v centru Hodonína (mezi základní uměleckou školou, základní školou a poliklinikou Jihovýchod) a dát impuls k jeho postupné proměně – začít debatu o jeho podobě, najít vizi proměny a posunout ji blíže k realizaci.

Živá farčata / realizuje: Žijeme Žďárem, z. s.
Společně s místními spolek vybuduje mobilní molo (9m2) a malou písečnou „pláž" u řeky se 2-3 lavičkami v rámci „parku" Farská humna, který zatím parkem není. Snahou je ukázat, že není třeba čekat na milionové granty či dotace a že i po malých krůčcích a se zapojením občanů lze místo postupně oživit.

Živá místa pro Kladno (aneb Kladno 4 better living II: Reloaded & Extended) / realizuje: Halda, z. s.
Smyslem projektu je ukázat možnosti využití veřejného prostoru k sousedskému setkávání. Inicitátoři na jeden den promění dvě „nefungující" místa v Kladně na živé prostory, a ukážou tak místním lidem i zástupcům města, že k jejich oživení stačí málo – často jenom nápad a chuť.


Další podrobnosti:
→  tisková zpráva - ke stažení (pdf 782 kB)
→  Proměň své město - více o programu a dosud podpořených projektech
→  video - ohlédnutí za prvním ročníkem programu

Podpoříme šest receptů pro lepší město