Most pokračuje v proměně svého parku s nadační podporou, Ostrava-Poruba již samostatně
11. 12. 2018

O rok odložené rozhodnutí správní rady nadace definitivně uzavírá grantovou výzvu Parky, vyhlášenou už v roce 2016. Právě do ní se radnice v Mostě a Porubě přihlásily se svými záměry revitalizovat park Střed, resp. Zámecký park. Kdo získá podporu Nadace Proměny Karla Komárka, jež představuje pětadvacetimilionový grant a konzultační pomoc s celým procesem, se vyjasnilo nyní.

Nadace hodnotila před rokem oba projekty vyrovnaně, před jejich dalším pokračováním ale oběma městům doporučila podniknout kroky, které by plánované obnově parků vytvořily lepší startovací podmínky. Na jejich uskutečnění měly Poruba i Most k dispozici větší část letošního roku, každé z měst také dostalo grant 500 tisíc Kč a konzultační oporu ze strany nadace. (→ více)

Každá z radnic čelila jiným výzvám. Most se měl zaměřit především na sociální rozměr projektu a vtáhnout do plánování zástupce různorodých skupin obyvatel, kterým by park Střed měl v budoucnu sloužit, i je vzájemně více propojit. Poruba pak měla za úkol vypořádat hlavně fyzické zátěže, kterými bylo území znehodnoceno během druhé poloviny minulého století.

„Nebyla to soutěž »kdo z koho«, pomoci jsme chtěli oběma městům. Obě totiž mohou dát dobrý příklad řešení veřejných prostor zatížených bariérami, s nimiž se potýkají mnohá jiná města v republice,“ komentuje okolnosti rozhodnutí Nadace Proměny Karla Komárka její ředitelka Jitka Přerovská. Hlavním záměrem Poruby je vytvořit celistvý a funkční parkový prostor, tomu však dnes stavby nacházející se v území brání a složitou majetkoprávní situaci se bohužel nepodařilo během uplynulého roku vyřešit. „Věřím ale, že město bude v dobře započatém procesu pokračovat i bez nás. S riziky, byť jiného druhu, se potýká také mostecký projekt. Vybudovaná široká akční síť lokálních partnerů, kteří se v uplynulých měsících k projektu postupně připojili, však značí, že nový park poroste na dobrých základech. Za práci a úsilí vložené do přípravy plánovaných změn musím obě města i jejich místní partnery ocenit bez rozdílu,“ doplňuje Přerovská.

Podrobnější informace k projektům obnovy Zámeckého parku a parku Střed, včetně videospotů shrnujících postup uplynulého roku, jsou zveřejněny na webu nadace.

Projektový tým nadace se sejde se zástupci Mostu, aby společně dohodli další postup v projektu obnovy parku Střed. V příštím roce se dá očekávat mimo jiné započetí přípravy zadání pro architektonickou soutěž. Poruba má možnost dočerpat zatím nevyužitou část půlmilionového grantu na pokračování v přípravě obnovy Zámeckého parku. Nadace nevyhlásí další grantovou výzvu Parky v obvyklém termínu, o jejím harmonogramu bude potenciální žadatele včas informovat. 

-

Nadace Proměny Karla Komárka pomáhá městům rozvíjet parkově upravená veřejná prostranství už dvanáctým rokem. Obnova míst je vždy výsledkem dialogu mezi zástupci veřejné správy, odborníky a obyvateli měst. V programu Parky už nadace rozdala granty ve výši přes 120 mil. korun, vedle toho vloží do jednoho několikaletého projektu přes 2 200 hodin odborné konzultační práce. Většinu prostředků na podporu veřejně prospěšných projektů i činnost nadace poskytuje její zakladatel.

Vloni dokončená obnova nábřeží řeky Loučné v Litomyšli, kterou nadace podpořila v letech 2012-2017, nedávno zaznamenala úspěch na České ceně za architekturu 2018, když získala jedno ze sedmi ocenění Finalista roku. Uznání se tato realizace dočkala i v mezinárodním kontextu, když byla vybrána do prestižní publikace Landscape Architecture Europe, která každé tři roky hodnotí počiny evropské krajinářské tvorby. Nadací podpořené projekty mají na svých kontech i další ocenění, mimo jiné dva tituly Park roku – v roce 2014 jej získal lesopark na říčním ostrově Santos v Sušici, v roce 2017 pak Jiráskovy sady v Litoměřicích.

 

Tisková zpráva - ke stažení (pdf 525 kB)

Most pokračuje v proměně svého parku s nadační podporou, Ostrava-Poruba již samostatně