Nové termíny dílen „Naše město" v galerii Villa Pellé
11. 2. 2019

V novém roce se můžete opět se třídou hlásit na tvořivě-vzdělávací dílny zaměřené na architekturu, veřejný prostor a život ve městě.

„Naše město“ jsou dílny určené třídám prvního stupně základních škol. Vedou děti k přemýšlení o tom, co ony samy mohou udělat, abychom se cítili lépe v prostředí města. Na jednotlivých setkáních se děti učí rozpoznat strukturu města, seznamují se se základy krajinářské tvorby, kreslí a modelují vlastní plány budov, veřejného prostoru či městských částí. Rozvíjejí si přitom tvořivost, estetické vnímání, učí se týmové spolupráci i občanské angažovanosti, a upevňují tak svůj vztah k okolnímu prostředí.

 

Nabízené dílny:

DÍLNA 1. MODELUJEŠ

Jaký vliv má na život ve městech zeleň? Jak se odlišuje zastavěná část měst od volné krajiny? Co je to terén? Můžeme ve městě najít kromě roviny i svahy a kopce? Co jsou to vrstevnice? Dílna učí žáky základům modelování krajiny a vnímání různorodosti prostředí kolem nás.

DÍLNA 2. ZABYDLUJEŠ

Jak byste vylepšili prostor před vaší školou? K čemu slouží veřejný prostor? Co je to městský mobiliář? Žáci se učí přemýšlet o tom, jak zlepšit využití veřejného prostoru, navrhují jednoduché úpravy, změny funkčnosti, nové prvky mobiliáře, herní prvky a jiné objekty městského veřejného prostoru.

DÍLNA 3. SOUSEDÍŠ

Známe své sousedy? Kdo využívá veřejný prostor v našem okolí? Co je to komunita a kdo ji utváří? Po zmapování okolí ateliéru žáci zvažují úpravy veřejného prostoru, která by potěšila všechny sousedy. Dále se žáci seznámí s pojmem “komunitní zahrada” a zhlédnou krátký dokument o vybrané komunitní zahradě. Následně se pokusí takovou zahradu ve vnitrobloku navrhnout z krabice a přírodnin.

 

→  Místo konání dílen: Villa Pellé, Pelléova 10, Praha 6
→  Aktuálně volné termíny:

  • 5. 4. 2019
  • 12. 4. 2019
  • 26. 4. 2019


→  Délka jedné dílny: 90 minut
→  Kapacita: cca 25 dětí (1 třída)
→  Věk dětí: 6 až 11 let
→  Cena za jednu dílnu: 1 000 Kč / do 17 dětí; nad 17 dětí vždy +60 Kč za každé další dítě
(Cena je včetně výtvarných pomůcek a materiálu.)

 

Objednání dílen

→  Vyplňte on-line přihlášku pro celou třídu.
→  Podmínkou účasti vaší třídy na dílně je předem uhrazený poplatek.

Kontakt

→  sandra.majerova@nadace-promeny.cz
→  770 101 313

Nové termíny dílen „Naše město