Kvalitní veřejný prostor: inspirace z Litomyšle zamířila do dalších měst
12. 10. 2018

Co je kvalitní veřejný prostor a jaké nástroje pro jeho tvorbu města mají? Odpovědi nabídla naše vůbec první exkurze určená lidem z místních samospráv a také dobrá praxe města Litomyšl.

Část dne, který jsme v Litomyšli strávili společně se čtyřicítkou zástupců měst z celé republiky, byl vyhrazen teoretickým přednáškám. Řeč byla hlavně o potřebě koncepčního přístupu k veřejnému prostoru a také o nutnosti spolupráce všech, kdo se na jeho tvorbě podílejí: od politiků ve vedení města, přes úředníky z různých odborů, architekty a další odborníky, až po veřejnost.

Komplexní pohled na proměnu veřejného prostoru, která propojuje všechny jeho aktéry, jsme s nadací představili na příkladu nábřeží řeky Loučné, jehož obnovu jsme v minulých letech podpořili. Téma exkurze pak ilustrovaly i další konkrétní příklady z Litomyšle doplněné o pohledy starosty Radomila Kašpara, městské architektky Zdeňky Vydrové a následně také vedoucího odboru rozvoje města Antonína Dokoupila, v jehož doprovodu jsme se po vybraných místech prošli. Prohlídku několika veřejných prostranství obohatil komentář jejich tvůrců - architektů. Nábřežím Loučné nás provedli Martin Rusina a Martin Frei, Klášterními zahradami a dalšími místy pak Zdenek Sendler.

Celodenní nabídku inspirace a především možnost okamžitého propojení teorie s konkrétními ukázkami dobře fungující praxe oceňovali účastníci exkurze nejvíc, stejně jako živou diskusi mezi sebou nad konkrétními zkušenostmi z různých měst.

O roli městského architekta a koncepčním přístupu Litomyšle k utváření městského prostoru je i připojený rozhovor se Zdeňkou Vydrovou.

Kvalitní veřejný prostor: inspirace z Litomyšle zamířila do dalších měst

fotogalerie