Začínáme vybírat příští „Zahrady hrou“
10. 4. 2018

Do konce března mohly žádat mateřské školy z Prahy a Karlovarského, Ústeckého, Libereckého a Středočeského kraje o podporu z programu Zahrada hrou v Grantové výzvě 2017. V nadaci se sešlo dohromady 22 žádostí a nyní se pouštíme do jejich hodnocení. Výsledky prvního kola zveřejníme v první polovině května. 

Cílem výzvy je podpořit školy, které chtějí své zahrady proměnit tak, aby je mohly co nejlépe využívat ke zdravému a všestrannému rozvoji dětí. Pomáháme projektům založeným na spolupráci učitelů, dětí, rodičů, odborníků i místní komunity.

V přihlašování do grantové výzvy byly nejvíce aktivní mateřské školy ze severu Čech, kam letos naše podpora programem Zahrada hrou směřovala vůbec poprvé; odtud dorazilo dohromady 16 žádostí. Dále se přihlásilo pět mateřských škol ze středních Čech a jedna škola z Prahy. „Je zřejmé, že většina přihlášených škol o svých zahradách poctivě přemýšlela a dala si s přípravou projektů práci. Zvlášť potěšující pak je, že některé školy jako důležitější vnímají účelné využití své zahrady, ne primárně vybavenost prostoru. Také se mi líbí, jak se školy z menších obcí propojují s dalšími lokálními partnery,“ zhodnotila přihlášky Karla Kupilíková, projektová manažerka z nadace.

Na základě hodnocení žádostí během letošního roku vybereme maximálně pět škol, z nichž každá může na proměnu své zahrady získat nadační příspěvek do výše 800 tisíc Kč. Kromě grantu poskytneme vybraným žadatelům také odbornou konzultační podporu během realizace jejich projektu.

→  Seznam přihlášených projektů (pdf 128 kB)

A jak budeme vybírat? V prvním kole posoudíme samotné žádosti a projektové záměry, v nichž školy popisovaly, proč a jak by své zahrady chtěly proměnit. Během první poloviny května výběr zúžíme na maximálně 12 škol, jejichž záměry budeme následně posuzovat přímo na místě. Ze druhého kola pak až deset škol může postoupit k závěrečnému hodnocení, kdy budou jejich zástupci osobně prezentovat a obhajovat své projektové záměry v nadaci. Třetí kolo se uzavře v září. O poskytnutí podpory vybraným finalistům, kterých může být až pět, následně rozhoduje správní rada nadace.

Vybrané mateřské školy čeká proměna zahrad rozfázovaná do dvou let. Na přípravu projektu, zpracování architektonického návrhu a projektové dokumentace i samotnou realizaci proměny dostane každá ze škol až 800 tisíc Kč. Do proměn zahrad se po celou dobu musí zapojovat všichni uživatelé zahrady, včetně dětí.

V předchozí grantové výzvě vyhlášené v programu Zahrada hrou v roce 2015 jsme vybrali pět mateřských škol z Prahy, Jihočeského a Západočeského kraje. V současnosti na nich probíhají stavební práce; nových zahrad by se děti a pedagogové v těchto školách měly dočkat ještě letos.

Začínáme vybírat příští „Zahrady hrou“