Součástí výtvarné výchovy budou i úlohy spojené s architekturou
2. 10. 2017

Z čeho se město skládá, jak vzniká a čím se od sebe města liší? Tak zní úvod do jedné úlohy, která je zahrnuta v nově zveřejněných Metodických komentářích a úlohách ke Standardům výtvarné výchovy pro základní školy. Díky společnému úsilí zapojených organizací získají učitelé inspiraci pro začlenění architektury do vzdělávání.

Komentáře a úlohy ke Standardům výtvarné výchovy pro ZŠ vydal Národní ústav pro vzdělávání (NÚV), příručka je určena primárně jako metodická podpora pro učitele.

Mám radost, že se nám do Standardů výtvarné výchovy a do ilustrativních úloh podařilo zařadit také témata a pojmy spojené s architekturou, prostředím a prostorovým vnímáním. Prostředí, ve kterém žijeme, nás spolu-utváří. Je důležité, aby se děti od útlého věku naučily prostor vnímat, kreativně jej přetvářet a pochopit jeho význam. Výtvarná výchova na základních školách by pro to měla dětem poskytnout příležitost. Pokud děti nedokáží vnímat kvalitu prostředí, jen těžko budou chtít v dospělosti zlepšovat kvalitu veřejných prostranství,“ říká Jolana Říhová z nadace, která na přípravě těchto úloh spolupracovala s arch. Kristýnou Starou z iniciativy Architekti ve škole, v kooperaci s PaedDr. Markétou Pastorovou z NÚV.

Nechybí ani konkrétní náměty aktivit, které jsou součástí vdělávacího programu nadace. U těch pedagogové naleznou také odkaz na náš portál www.promenyproskoly.cz s další inspirací či ilustrační fotografie z našich dílen a projektů.

Metodické komentáře a úlohy ke Standardům výtvarné výchovy naleznete v kompletním znění na portále RVP.

Součástí výtvarné výchovy budou i úlohy spojené s architekturou